Temos Archyvai: Iniciatyvos

P. Auštrevičius su 59 europarlamentarų grupe siunčia žinią Rusijai: raginama panaikinti kaltinimus rusų režisieriui K. Serebrennikovui

Europos Parlamento narys P. Auštrevičius kartu su 59 europarlamentarų grupe šiandien išsiuntė atvirą laišką Rusijos vadovybei – juo raginama kuo greičiau panaikinti nepagrįstus kaltinimus garsiam rusų režisieriui K. Serebrennikovui ir paleisti kūrėją laisvėn.

Kreipimąsi, kuris adresuotas Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, premjerui Dmitrijui Medvedevui bei kultūros ministrui Vladimirui Medinskiui, pasirašė visų pagrindinių Europos Parlamento frakcijų atstovai. Skaitykite toliau

P. Auštrevičius ir 72 europarlamentarai ragina ES peržiūrėti santykius su A. Lukašenkos režimu

Po agresijos prieš taikius mitinguotojus ir opoziciją liberalas Petras Auštrevičius ragina Europos Sąjungą peržiūrėti savo politiką Baltarusijos prezidento A. Lukašenkos režimo atžvilgiu, įskaitant ir ES suteiktą finansinę paramą šalies valdžios struktūroms.

Tai atspindintį kreipimąsi į Europos Vadovų Tarybos, Europos Komisijos ir Europos Parlamento vadovus parašais parėmė 72 europarlamentarai iš penkių didžiausių EP frakcijų. Laišku griežtai smerkiami Baltarusijos valdžios institucijų veiksmai, nukreipti prieš taikias demonstracijas, vykusias minint Laisvės dieną kovo 25-26 dienomis Minske, bei anksčiau šį mėnesį. Skaitykite toliau

P. Auštrevičius. Kodėl kreipiausi į JAV senatorius ir kongresmenus

Yra būdas nustoti žaisti pagal svetimas taisykles – pasirašyti ir įtvirtinti savąsias. Kartą pasakiau ir galiu pakartoti – Vakarai toliau apgaudinėja save, jei mano, kad vis atsinaujinančios diskusijos ar skambūs paraginimai privers Rusiją įgyvendinti Minsko susitarimus Rytų Ukrainoje.
Tankai ir apšaudymai Avdijivkoje, naujos žmonių mirtys, tūkstančiai likusių be namų – kokių faktų ar įrodymų apie tai, ką po dvejų metų reiškia Minsko „abrakadabra“, dar trūksta? Vakarams tebeapsiribojant stebėsena, paraginimais, bet nesiryžtant imtis aktyvios gynybos bei prevencijos gali tekti konstatuoti, kad įšaldyto karo zona pasislinko dar arčiau į Vakarus.Kas pajėgus apsaugoti Vakarus ir Ukrainą nuo naujo karinio puolimo? Bendri, suderinti ir aktyvūs ES-JAV veiksmai. Greta to, ES vadovaujama saugumo ir gynybos misija – štai ko reikia Ukrainai, štai kas realiai veiktų.
Klausiate, ar šiandien tai įmanoma, kai prezidento D. Trumpo administraciją jau purto priverstiniai atsistatydinimai, užkulisinių susitarimų iškėlimas dienos švieson? Tikrasis valdžios perėmimas, sustygavimas JAV nebus nei greitas, nei paprastas. Rekomenduočiau nedaryti skubotų išvadų apie naują JAV-Rusijos santykių etapą vien tiktai paskaičius kasrytines prezidento mintis „Twitter“. Lygiai taip pat – neperdegti iš entuziazmo, girdint deklaravimus apie „principinę“ naujos administracijos poziciją Kremliaus atžvilgiu.
JAV veikia ne tik Prezidentas ir jo administracija. Greta yra įtakingi šimtametės liberaliosios demokratijos puoselėtojai – Amerikos kongresmenai ir senatoriai. Todėl būtent jiems išsiunčiau laišką, kuriuo pakviečiau ES ir JAV aktyviai veikti išvien vardan saugumo pasaulyje, nepamirštant Ukrainos. Faktas, jog Kremliui atplėšus Krymą, brutaliai okupavus Donecką, Luhanską, o Avdijivką pavertus minų lauku tolesnis pasyvumas tik paskatins atakas prieš naujus taikinius.Laiške JAV senatoriams ir kongresmenams (kreipimąsi, beje, parašais parėmė dar 41 europarlamentaras) pakviečiau JAV Kongreso narius atvykti į Briuselį ir prisidėti prie aukščiausio lygio konferencijos, kuri atvertų galimybę aiškiai įtvirtinti bendrus veiksmus ir įsipareigojimus ateičiai. Dabar – kaip niekada anksčiau – mums reikia tiesioginio ir atviro dialogo.Laiške pabrėžiau, kad vėl grubiai pažeidinėdamas Minsko susitarimus Kremlius ir jo samdiniai siekia skaldyti ir valdyti. Tai, ar ES ir JAV sugebės duoti atkirtį, bus rimčiausias transatlantinės vienybės išbandymas.Akcentavau, kad atėjo metas parodyti, ar Ukrainai galime pasiūlyti daugiau nei pažadus. Jei Jungtinės Valstijos ar kuri nors ES narė (ar valstybių blokas) bandys pavieniui siekti susitarimo su V. Putinu, taikos Ukrainoje nebus. Vien Vakarų mėginimą siekti tokio susitarimo Kremlius įvertintų kaip silpnumą, ir tai tik pakurstytų didesnę agresiją.Laiške JAV Senatui ir kongresmenams išdėsčiau, kad sankcijos Kremliaus režimui galėtų būti atšauktos tik vienu atveju – jei V. Putinas visiškai patrauktų savo pajėgas iš Ukrainos bei Gruzijos. V. Putinui valantis kojas į Minsko susitarimus, verta priminti Helsinkio baigiamąjį susitarimą, Budapešto memorandumą dėl saugumo užtikrinimo ir kitus svarbius aktus.Stiprybė, ryžtas ir vienybė – ne tušti žodžiai. To reikia norint atbaidyti agresorių. Ne veltui sakoma: kur vienybė – ten galybė. Prisimenant Tadą Kosciušką, Lenkijos ir Lietuvos sukilimo prieš Rusijos imperiją vadą, JAV Nepriklausomybės karo dalyvį, artimą vieno Amerikos tėvų-įkūrėjų Tomo Džefersono draugą – galima nupūsti dulkes nuo nesenstančio šūkio: „Už mūsų ir Jūsų laisvę!“.

 

Astravo AE klausimais rūpinsis naujai įkurta politikų grupė

Eu­ro­pos Par­la­men­te įsi­kū­rė po­li­ti­kų gru­pė, ku­rią su­vie­ni­jo bend­ras tiks­las – sta­to­mos As­tra­vo bran­duo­li­nės jė­gai­nės ver­ti­ni­mas ir prie­žiū­ra.

Šios ne­for­ma­lios po­li­ti­kų gru­pės stei­gi­mo ini­cia­to­rius – eu­ro­par­la­men­ta­ras Pe­tras Auš­tre­vi­čius, gru­pės pir­mi­nin­ke ta­po vie­na Ža­lių­jų frak­ci­jos EP va­do­vių Re­bec­ca Harms.

Sau­gios bran­duo­li­nės ener­gi­jos ES kai­my­nys­tė­je gru­pę, skir­tą As­tra­vui, pa­ska­ti­no įkur­ti tai, jog, P. Auš­tre­vi­čiaus tei­gi­mu, Briu­se­ly­je trūks­ta at­sa­kin­gų ins­ti­tu­ci­jų koor­di­na­ci­jos ir bend­rų veiks­mų dėl Bal­ta­ru­si­jo­je au­gan­čios jė­gai­nės. Skaitykite toliau

Grupė europarlamentarų reikalauja V.Putiną iš psichiatrinės ligoninės paleisti I.Umerovą

Grupė europarlamentarų kreipiasi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, reikalaudami iš psichiatrinės ligoninės paleisti vieną iš Krymo totorių lyderių Ilmį Umerovą.

„Pirmiausia įvyko Krymo aneksija, o po to grįžta prie sovietinių kitaminčių žlugdymo metodų, tai yra psichiatrijos naudojimo prieš opoziciją, ir tai vyksta 21 amžiuje, valstybėje, kuri pasirašiusi Helsinkio baigiamąjį aktą“, – BNS sakė kreipimosi iniciatorius europarlamentaras iš Lietuvos liberalas Petras Auštrevičius. Skaitykite toliau

P. Auštrevičius ir grupė EP narių dėl Ukrainos pilotės išsiuntė laišką V. Putinui: „Jūs būsite asmeniškai ir tiesiogiai atsakingas, jei neužkirsite kelio tragiškai baigčiai“

6Liberalo Petro Auštrevičiaus iniciatyva grupė pagrindinių Europos Parlamento frakcijų narių pasirašė laišką, skirtą Rusijos Federacijos prezidentui V. Putinui. Laišku raginama kuo greičiau paleisti neteisėtai sulaikytą ir remiantis sufabrikuotais kaltinimais nuteistą Ukrainos pilotę Nadiją Savčenko.

Iš viso 46 europarlamentarai pasirašė V. Putinui adresuotą laišką. „Norime pabrėžti, kad ne kas kitas, bet Jūs būsite asmeniškai ir tiesiogiai atsakingas, jei neužkirsite kelio tragiškai baigčiai. Raginame Jus gerbti savo įsipareigojimus ir tučtuojau besąlygiškai paleisti N. Savčenko, o taip pat Olegą Sencovą, Aleksandrą Kolčenko ir kitus Ukrainos piliečius, neteisėtai kalinamus Rusijoje. Šių Ukrainos piliečių paleidimas yra būtinas žingsnis link santykių tarp Rusijos Federacijos ir Europos Sąjungos galimo normalizavimo“, – rašoma Europos Parlamento nario P. Auštrevičiaus inicijuotame kreipimesi. Skaitykite toliau

P. Auštrevičius: „Lietuva nebegali ignoruoti ES įspėjimo apie dingusius vaikus sistemos“

Logo_AA_Full_color_outlinesEuroparlamentaras Petras Auštrevičius ragina Lietuvos Vyriausybę kuo greičiau prisijungti prie įspėjimo apie dingusius vaikus sistemos „AMBER Alert Europe“, kuri jau veikia 16-oje Europos Sąjungos valstybių. Kreipimasis su prašymu imtis veiksmų išsiųstas Vidaus reikalų ministerijai.

„Nematau priežasčių, kodėl Lietuva iki šiol atidėlioja ir delsia priimti atsakingus sprendimus.  Pastaruoju metu akivaizdžiai matome, su kokiais skaudžiais mažamečių vaikų dingimo ar pagrobimo atvejais Lietuvoje susiduriame, ši problema tampa vis aštresnė. Pirmosios minutės ir valandos po vaiko dingimo yra lemtingos, todėl „AMBER Alert Europe“ sistema, užtikrinanti ne tik specialiųjų institucijų bei pasieniečių, bet ir gyventojų įsitraukimą į paiešką, privalo veikti. Vaikų ir jų tėvų teisė sulaukti deramos pagalbos turi būti svarbiausias prioritetas“, – sako Europos Parlamento narys liberalas P. Auštrevičius. Skaitykite toliau

Boriso Nemcovo nužudymo metinės: geriausias būdas išreikšti pagarbą B. Nemcovo atminimui yra tęsti jo kovą už taikią, laisvą ir demokratišką Rusiją

Praėjus metams po Rusijos opozicijos lyderio Boriso Nemcovo nužudymo, ALDE grupė Europos Parlamente bei daugybė Rusijos demokratinės opozicijos ir pilietinės visuomenės atstovų šiandien susirinko drauge prisiminti jo kovą už laisvę, teigdami, jog geriausias būdas europiečiams paminėti B.Nemcovo atminimą – tai tęsti jo kovą už taikią, laisvą ir demokratišką Rusiją. ALDE grupė ragina pradėti tarptautinį tyrimą, kuris padėtų išsiaiškinti tiesą dėl Nemcovo nužudymo.

ALDE grupės vadovas G. Verhofstadtas šiandien pasakė:

„Šiandien mes susirinkome gedėti dėl Boriso Nemcovo netekties ir toliau tęsti jo kovą dėl laisvesnės ir demokratiškesnės Rusijos. Praėjus vieniems metams po jo mirties daugelis klausimų dėl žios žmogžudystės lieka neatsakyti.

Kadangi Kremliaus tyrimas buvo abejotinos kokybės ir neįnešė jokio aiškumo, niekam nepateikti kaltinimai, akivaizdu, kad mums reikia tarptautinio spaudimo reikalaujant išsamaus tyrimo, padėsiančio išsiaiškinti, kas iš tikrųjų nutiko tą dieną.

Tuo pačiu metu, Taryba turėtų veikti, kad būtų priimtos griežtesnės, tikslinės sankcijos, nukreiptos prieš tuos asmenis, kurie praėjusiais metais įrašė B.Nemcovą į taikinių sąrašą, o dabar tą patį daro su Michailu Kasjanovu. Prezidentas Putinas turi pareigą apsaugoti visus Rusijos piliečius, nepaisant jų politinių pažiūrų“. Skaitykite toliau

Federikos Mogerini atsakymas P. Auštrevičiui dėl atominės elektrinės statybos Astrave, Baltarusijoje

Kviečiame susipažinti su Europos Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojos Federikos Mogerini atsakymu į Europos Parlamento nario Petro Auštrevičiaus siųstą kreipimąsi dėl atominės elektrinės statybos Astrave, Baltarusijoje.

F. Mogherini atsakymas (anglų kalba)

P. Auštrevičiaus kreipimasis (anglų kalba)

Gruzija su Stalino paminklais Europoje nelaukiama

Stalin GeorgiaGruziją žinome kaip įspūdingos gamtos ir svetingų žmonių kraštą. Ši Kaukazo valstybė pastaraisiais metais nuėjo nemažą kelią – pasirašė Asociacijos susitarimą su ES, sėkmingai didina savo prekybos apimtis ES šalyse, o artimiausiu metu laukiama ir ES sprendimo dėl bevizio režimo suteikimo.

Ne kartą sakiau, kad Europos Sąjungos link artėjanti Gruzija vis dėlto turi neišspręstų problemų šalies viduje. Nuo 2012 metų, kai valdžios vairą perėmė koalicija „Gruzijos svajonė“ su milijardieriumi B. Ivanišviliu priešakyje, matome daugiau nerimą keliančių ženklų. Nesupraskite klaidingai – M. Saakašvilio valdymo metais tikrai nebuvo viskas rožėmis klota, tačiau dabar pavojaus ženklai yra ryškūs ir jų ignoruoti negalima. Skaitykite toliau