Europos federalistų sąjunga Lietuvoje

efsl2012 m. vasario 3 d. buvo įsteigta nauja nevyriausybinė, visuomeniniais pagrindais sukurta asociacija – Lietuvos federalistų sąjunga Lietuvoje (EFSL), sieksianti gilesnės Europos politinės ir ekonominės integracijos.

EFSL tapo dvidešimta tokia veikianti organizacija Europoje. Seimo rūmuose įvykusiame steigiamajame EFSL posėdyje buvo diskutuota apie Europos Sąjungos perspektyvas, nacionalinius valstybių interesus ir Lietuvos vaidmenį.

EFSL – tai visuomeninė organizacija, jungianti įvairių politinių pažiūrų piliečius, politikus ir visuomenės veikėjus. Organizacijos narius vienija pasiryžimas siekti visavertės Lietuvos narystės politiškai ir ekonomiškai suvienytoje Europoje, kuri turėtų bendrą Konstituciją, stiprias viršvalstybines institucijas ir efektyvios transnacionalinės demokratijos pagrindus. Petras Auštrevičius yra išrinktas šios organizacijos pirmininku.

Petras Auštrevičius: „Noriu pabrėžti, kad šiandien Lietuvai naudinga gilesnė Europos Europos marsas_2012Sąjungos (ES) ekonominė-politinė integracija, mūsų šaliai nepriimtinas vadinamasis „dviejų greičių“ Europos scenarijus. Šiandien Europos Sąjunga susiduria su rimtais iššūkiais. Tenka pripažinti, kad ES, kaip vieningas politinis-ekonominis darinys, dar nėra baigta kurti. Neabejoju, kad gilesnė ES valstybių integracija yra protingas sprendimas, o kartu – vienas pagrindinių tikslų, kurių turėtų aktyviai siekti ir Lietuva. Lietuvai, dalyvaujant ES viršūnių susitikimuose, ateityje būtų naudinga aiškiau išsakyti savo poziciją esminiais klausimais, nesibaiminant įvardyti ir pragmatiškų šalies interesų. Tai neprieštarauja federacinės Europos idėjai.“

Europos marsas_2013

Steigiamajame EFSL posėdyje dalyvavo ir Europos Parlamento narys Andrew Duffas, pasveikinęs iniciatyvą Lietuvoje siekti platesnės Senojo žemyno valstybių integracijos. „Žmonės Europoje šiuo metu nori pokyčių – tokia yra vyraujanti nuotaika. Aišku viena – mums šiandien reikia tikros fiskaliniu pagrindu grįstos, integruotos Europos Sąjungos. Tai privalo atsispindėti struktūrinėse reformose“. Jo teigimu, Europos Sąjunga susilaukia vis daugiau kritikos – dėl to vis drąsiau kalbama apie tai, kad būtina pusiausvyra tarp demokratinių valstybių narių teisių ir griežtesnės tvarkos, kurios siekiama. „Tai aš vadinčiau postnacionaline Europos politika. Noriu pasakyti, kad žvilgsnį šiandieninėje Europoje reikėtų kelti aukščiau – virš pačių valstybių“.

Įsteigta Europos federalistų sąjunga Lietuvoje yra pirmoji tokia organizacija Baltijos šalyse. Tikiuosi, kad tai paskatins įkurti analogiškas organizacijas Latvijoje ir Estijoje.

2013 m. balandžio 13-14 d. Briuselyje vykusio Europos federalistų sąjungos (EFS) suvažiavimo metu Lietuvoje veikianti ir už glaudesnę Europos integraciją pasisakanti organizacija tapo pilnateise EFS nare.

Rašykite: info@federalistai.lt

Europos Federalistai Lietuvoje – facebook’e.

KVIETIMAS