LR Laisvės premija

2014-01-12 Laisves gyneju susitikimas2Seimas, paminėdamas 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių 20-ąsias metines, suprasdamas šių įvykių svarbą lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei, taip pat visai Rytų ir Vidurio Europos regiono tolesnei politinei raidai ir pabrėždamas poreikį toliau skatinti demokratijos plėtrą, žmogaus teisių įtvirtinimą, teisinės valstybės kūrimą ir lygiateisį bendradarbiavimą Rytų ir Vidurio Europoje, 2011 m. rugsėjo 15 d. Petro Auštrevičiaus iniciatyva priėmė Laisvės premijos įstatymą.

Įstatymu įsteigiama Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų pasiekimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Pretendentais premijai gauti gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių fiziniai, viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, nusipelnę laisvei, demokratijai ir žmogaus teisėms. Pretendentus atrenka Laisvės premijų komisija, kuri kiekvienais metais iki lapkričio 23 d. turi pateikti išvadas apie atrinktą pretendentą Seimui. Laisvės premijų komisijos pirmininku jau trečiąjį kartą iš eilės išrenkamas Seimo narys Petras Auštrevičius.

laisves premijos statulele

Laisvės premija kiekvienais metais įteikiama Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją. Pirmoji – 2011-ųjų premija įteikta Rusijos kovotojui už laisvę ir demokratiją Sergejui Kovaliovui, antroji – 2012-ųjų premija – politiniam kaliniui, vienam aktyviausių sovietinės okupacijos rezistencijos dalyviui, politinės organizacijos Lietuvos laisvės lyga steigėjui Antanui Terleckui. Trečioji – 2013-ųjų Laisvės premija, skirta kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ steigėjui, redaktoriui, arkivyskupui Sigitui Tamkevičiui.