Seimo Europos klubas

Seimo Europos klubasSEIMO EUROPOS KLUBAS yra neformalių diskusijų forumas, jungiantis Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvoje išrinktus Europos Parlamento narius, kurie tiki vieningos Europos idėjagerbia žmogiškąjį orumą, laisvę, lygybę, žmogaus teises, demokratijos bei teisinės valstybės principus ir pripažįsta Lietuvos narystės Europos Sąjungoje reikšmę mūsų šalies ateičiai. 

Sukurti Europos klubą Seime 2005 m. pasiūlė Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas Petras Auštrevičius.  Seimo Europos reikalų komitetui pritarus, 2005 m. balandžio 15 d. Seimo Europos informacijos centre įvyko steigiamasis Seimo Europos klubo susitikimas. Steigiamojo Seimo Europos klubo susitikimo metu buvo patvirtinti klubo nuostatai ir aptartos klubo veiklos perspektyvos. Seimo Europos klubo Prezidentu buvo išrinktas Klubo iniciatorius – Petras Auštrevičius, jo pavaduotoju patvirtintas Seimo narys Juozas Olekas.

2012 m. gruodžio 14 d. Seimo Europos informacijos biure įvyko naujos kadencijos Seimo Europos klubo atidarymo renginys, kurio metu Seimo Europos klubą papildė nauji nariai – 2012 m. rudenį išrinkti Seimo nariai.

Šiuo metu Seimo Europos klubo nariais yra 28 Lietuvos Respublikos Seimo nariai.

Klubo susitikimuose parlamentarai diskutuoja Lietuvai aktualiais narystės Europos Sąjungoje (ES) klausimais, domisi Europos Sąjungos istorija ir raida. Klubo susitikimuose skaityti pranešimus yra kviečiami žymūs istorikai, kultūrologai, Europos integracijos, politikos mokslų ir tarptautinių santykių specialistai iš Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos šalių.

Klubo susitikimai yra atviri, jie vyksta Seimo Europos informacijos biure.

2016. 07. 01 Diskusija „BREXIT rezultatai ir Lietuvos interesai“ – video įrašas.

Seimo Europos klubo 2012 m. – 2014 m. apžvalga