Lietuvoje rengiamas politinis LRT tyrimas sulaukė atgarsio Europoje. Kolegos europarlamentarai gerai pamena laimėtą mūsų kovą už laisvę, leidusią grįžti į Europos žemėlapį. Apie politinių veiksmų pasekmes verta kalbėtis čia ir dabar.

DISKUTUOKIM

100 metų

prieš tiek metų buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, kuriuo buvo paskelbta, kad Lietuva „atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę, su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis“.

6

tiek šalių dalyvauja ES Rytų partnerystės politikoje. Tai yra šešios buvusios Sovietų Sąjungos valstybės: Armėnija, Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina.

350

tiek narių sudaro regionų komitetą, atstovaujantį Europos Sąjungos 28 valstybių narių vietos ir regionų valdžios institucijas.