Nuo pat pradžios buvo aišku, kad valdančiųjų norai reformuoti šalies mokesčius yra pasmerkti žlugti dėl vienos esminės priežasties: nebuvo net simbolinio mėginimo išdiskutuoti, priartėti prie nacionalinio susitarimo. Faktas, kad po ateinančių rinkimų nauja valdžia vėl imsis naujų mokesčių pertvarkų.

DISKUTUOKIM

3

Europos Sąjunga yra trečia pagal išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Daugiausia jų išskiriama Kinijoje ir JAV.

20

nuo 1988-ųjų kasmet Europos Parlamento teikiama Sacharovo premija, skirta pagerbti už žmogaus teises kovojančius asmenis ir organizacijas. Šiemet premijos laureatu tapo Rusijoje kalinamas Ukrainos režisierius Olegas Sencovas.

100

tiek metų praėjo nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos, kai buvo pasirašytos paliaubos su Vokietija.