Lietuva pavasarėja. Žalia gamta galime džiaugtis, žalia politika – kaip čia pasakius… Oranžinė – yra ir tokia spalva, jau 12 metų telkianti mus, liberalus. Liberalų pašaukimas – atvirumas naujovėms ir konkretūs sprendimai politikoje. Lietuvai reikia nevienadienių sprendimų, stiprinant pilietišką visuomenę, užtikrinant valstybės saugumą ir ilgalaikį ekonominį augimą.

DISKUTUOKIM

9%

vidutiniškai tiek pakilo dirbančiųjų Lietuvoje darbo užmokestis nuo 2016 iki 2017 metų. Tai buvo didžiausias rodiklis visoje euro zonoje.

995 tūkst.

maždaug tiek žmonių 2016 metais gavo ES šalių pilietybę. Daugiausia pilietybės gavėjų buvo kilę iš Maroko, Albanijos ir Indijos.

6,9%

tiek pakilo būsto kainos Lietuvoje, lyginant 2017 metų paskutinįjį ketvirtį su praėjusių metų paskutiniuoju ketvirčiu. ES vidurkis siekė 4,5%.