P. Auštrevičius: „Bevizis režimas Šengeno erdvėje Ukrainai turi būti suteiktas 2016 metais“

2015 12 04 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas

Petras Auštrevičius kartu su grupe pagrindinių Europos Parlamento frakcijų narių ragina 2016 metais Ukrainai suteikti bevizį kelionių režimą Šengeno zonoje. Ukraina priėmė būtinus įstatymų pakeitimus ir tęsia reformas korupcijos, žmogaus teisių srityse.

Atvirą laišką su raginimu priimti teigiamą sprendimą Europos Vadovų Tarybai, Europos Komisijai ir ES vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams Federicai Mogherini pasirašė daugiau nei 30 europarlamentarų.

„Pagrindiniussavo namų darbus, būtinus perėjimui prie vizų režimo liberalizavimo ir ES reikalavimus atitinkančių biometrinių pasų, Ukraina jau atliko. Lapkričio mėnesį Aukščiausioji Rada priėmė ilgai lauktas Darbo kodekso pataisas, užtikrinančias žmogaus teises ir nediskriminavimo principus. Taip pat priimti būtini įstatymų pakeitimai kovos su korupcija srityje. Todėl ES turi įvertinti Ukrainos pastangas eiti europietiškų reformų ir demokratijos keliu, suteikdama bevizį režimą ukrainiečiams 2016 metais“, – sakė kreipimosi iniciatorius Europos Parlamento narys P. Auštrevičius.

Ukraina jau nuo 2015 m. sausio mėnesio savo piliečiams išduoda naujus biometrinius pasus, kurie atitinka visus ES keliamus reikalavimus. Derybas dėl bevizio kelionių režimo su Šengeno zonos šalimis Ukraina pradėjo 2008 metų rudenį.

„Bevizis režimas atspindėtų ES įsipareigojimus Rytų partnerystės programai, o tai ypač svarbu Ukrainai susiduriant su didžiuliu kariniu, politiniu ir ekonominiu spaudimu. Turime padrąsinti Ukrainą toliau ryžtingai žengti reformų keliu“, – rašoma Europos Parlamento narių kreipimesi.