Veto teisingumui? Istorija baudžia už melą

2015 07 31 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas

Duotas pažadas buvo ištesėtas – Rusija, kaip ir kalbėta, vetavo Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos rezoliuciją, kuri būtų leidusi steigti tarptautinį tribunolą – t.y. įvardinti ir nubausti Malaizijos lainerio MH17 katastrofos kaltininkus.

Tai spjūvis tarptautinei bendruomenei, jau nekalbant apie beveik 300 aukų artimuosius. Kokios šio Rusijos „veto“ pamokos? Galima išskirti kelis dalykus.

Pirma: gal jau atėjo laikas reformuoti, drįsčiau sakyti, morališkai „bankrutuojančią“ Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos sprendimų priėmimų sistemą? Matome, kad viena valstybė tyčiojasi iš esminių pačių JT priimtų rezoliucijų, kurių paskirtis – užtikrinti tarptautinę taiką ir teisingumo vykdymą.

Antras dalykas – matome, kad ta pati viena valstybė nesimoko iš istorijos. 1983 metais Sovietų Sąjungos naikintuvas virš Sachalino numušė Pietų Korėjos keleivinį lėktuvą, tada žuvo visi 269 juo skridę žmonės. Kremlius ir sovietų propaganda tuomet faktus neigė, skleidė ne vieną melą (pavyzdžiui, kad lėktuvą numušė amerikiečiai ir t.t.). Tačiau tiesa greit paaiškėjo. Istorija rodo, kad tokios „valstybės“ kaip Tarybų sąjunga nebeliko. Ko sulauksime dabar?

Savidestrukcijos ženklų tik daugėja. Rusija pastaruoju metu kryptingai neigia tarptautinės teisės institutą, nes tik tokiu būdu „pajėgia“ paaiškinti savo veiksmus. Štai neseniai Rusijos konstitucinis teismas priėmė sprendimą, kad galima nesilaikyti, pavyzdžiui, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų…

Trečia, akivaizdu, kad keleivinio lainerio numušimas buvo tyčinis ir sukėlė grėsmę tarptautinei taikai. Aš šį įvykį papildomai priskirčiau nusikaltimams prieš žmogiškumą.

Todėl reikia toliau dėti visas įmanomas pastangas, kad tragedijos kaltininkai būtų išaiškinti ir nubausti. Galbūt verta prisiminti Tarptautinį Teisingumo Teismą Hagoje, tiriantį karo nusikaltimus?

Manau, svarbių postūmių sulauksime šį rudenį, po Nyderlandų vadovaujamo tarptautinio katastrofos tyrimo išvadų paskelbimo.

Esminis dalykas – būtina užkirsti kelią precedentui, kad civilinių lėktuvų sprogdintojai gali likti nebaudžiami. Negalima leisti, kad civiliniai orlaiviai taptų taikiniu. Tai būtų didžiulė grėsmė visai tarptautinei aviacijai.

Pagaliau, Rusija savuoju veto JT Saugumo Taryboje praleido progą tarptautinei bendruomenei nors pamėginti parodyti, jog neremia terorizmo. Rezoliucija pasirodė pernelyg grėsminga. Tačiau faktų neigimas gali būti dar grėsmingesnis.