P. Auštrevičiaus inicijuotame kreipimesi raginama įsteigti Tarptautinį baudžiamąjį tribunolą MH17 tragedijai tirti

2015 07 17 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas

Šiandien europarlamentaro liberalo Petro Auštrevičiaus iniciatyva buvo išsiųstas atviras laiškas Europos Sąjungos vadovybei ir nacionalinėms valstybių vyriausybėms, raginantis prisijungti prie Nyderlandų, Australijos, Belgijos, Malaizijos ir Ukrainos vyriausybių kreipimosi į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybą su prašymu įsteigti Tarptautinį baudžiamąjį tribunolą, skirtą MH17 tragedijai ištirti, bei nubausti tragedijos kaltininkus.

EP narys Petras Auštrevičius teigė: „Tai barbariškas nusikaltimas, kuris reikalauja atitinkamo atsako. Tie, kurie jį įvykdė, kaip ir tie, kurie įsakė tai padaryti, privalo būti išaiškinti ir nubausti. Jungtinės Tautos turi pagrįsti savo turimą tarptautinį mandatą ir imtis šio svarbaus tyrimo“.

Laiškas, kurį parašais parėmė daugiau nei 80 Europos Parlamento narių iš visų pagrindinių politinių frakcijų, išsiųstas praėjus lygiai metams nuo Malaizijos oro linijų skrydžio MH17 katastrofos, kai virš Ukrainos teritorijos skridusiame ir prie Donecko numuštame lėktuve žuvo visi 283 keleiviai ir 15 įgulos nariai.

Kreipimesi taip pat primenama, jog Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijose nr. 2166 (2014 m. liepos 21 d.) ir nr. 2202 (2015 m. vasario 17 d.) pažymima, kad kiekviena Jungtinių Tautų valstybė narė privalo dėti visas pastangas, jog būtų įvykdytas teisingumas.