P. Auštrevičiaus kalba dėl euro įvedimo Lietuvoje nuo 2015 m. sausio 1 d. – EP plenarinėje sesijoje Strasbūre

2014 07 15 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas
IMG 2409

Gerbiamasis pirmininke,

Kolegos,

Lietuvos prisijungimas prie euro zonos – teisingas, logiškas ir sėkmingą tolesnę integraciją Europos Sąjungoje nulemsiantis žingsnis.

Susidūrusi su ekonominės krizės iššūkiais, Lietuva laiku ėmėsi reikiamų sprendimų apribodama biudžeto išlaidas, spartindama būtinas socialines-ekonomines reformas ir jų laikydamasi. Tai leido išsaugoti ekonominį konkurencingumą, pradėti kurti naujas darbo vietas ir atkurti ekonominį augimą. Jau penkti metai iš eilės Lietuvos ekonomika auga. Tai – geriausias pastangų įvertinimas, kurį patvirtina ir tarptautinės rinkos.

Lietuvos dalyvavimas konvergencijos programoje, aiški orientacija į Mastrichto kriterijus pasiekė darnos stadiją. Todėl šiandien Lietuva yra pasiruošusi eurui ir reikiamiems valiutos įsivedimo politikos pokyčiams.

Euro įvedimas Lietuvoje nėra tikslas savaime, tai – priemonė tolesnei socialinei-ekonominei ir fiskalinei pažangai. Lietuvos Vyriausybė kartu su atsakingomis institucijomis turės padaryti viską, kad šalyje išlaikytų ekonomikos stabilumą ir skatintų gerovės augimą, laikydamasi euro zonos valstybei keliamų reikalavimų.

Lietuva, tapdama 19-ąja euro zonos nare, nulems tai, kad euro zonos gyventojų skaičius perkops 300 milijonų. Tai sustiprins nacionalinį Lietuvos ir visos euro zonos regiono konkurencingumą.

Tikiu, kad likęs pusmetis bus pakankamas, kad Lietuvos visuomenė būtų tinkamai informuota apie būtinus pokyčius, tikiu, kad tai leis padidinti paramą eurui.

Kolegos,

Jau 2015 m. sausio mėnesį turėsiu galimybę Jums pademonstruoti lietuviškas euromonetas, jos papildys visų europiečių kišenes. Tikiu, kad euras „kalbės“ ir lietuviškai.