Seimo Pirmininko pavaduotojo Petro Auštrevičiaus kalba Seimo plenariniame posėdyje narystės Europos Sąjungoje 10-mečiui paminėti

2014 05 06 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas

Lietuvos Respublikos Prezidente, Prezidente Valdai Adamkau, Seimo Pirmininke, Ministre Pirmininke, mielieji kolegos, didžiai gerbiami svečiai,

Dešimtmečio trukmės Lietuvos narystė Europos Sąjungoje yra 1990 m. kovo 11-osios šalies valstybingumo atkūrimo ir jo politinės idėjos rezultatas. Europos Sąjungos narystė, sustiprino Lietuvos valstybingumo pamatus, sukūrė modernios valstybės europine sąrangą.

Europos Sąjungos plėtros politikos įrankis, įtraukiant naujas valstybes nares į demokratinių valstybių įvairiapusio bendradarbiavimo sistemą, grįstą Europinėmis krikščioniškomis vertybėmis, pilnai pateisino save. Europos Sąjunga plečiasi demokratiniu, tai yra vieši sprendimai ir referendumai, teisinių, teisės harmonizavimas ir institucinių gebėjimų veikti iš vien, svertų pagalba. Tuo tarpu euroazijinės formacijos didėjapirmenybiškai karo, spaudimo ir personalinių, dažnai korupcinių ryšių sąskaita. Dabarties situacija tai tik patvirtina, nevalia šių istorijos pamokų pamiršti.

Lietuvos ir kitų, išsivadavusių iš ideologinės ir okupacinės prievartos valstybių istorija, ypatingu būdų įprasmina Europos Sąjungą, kaip laisvės projektą. Todėl taip suprantami šių valstybių veiksmai, keliant saugumo, užsienio ir gynybos politikos iniciatyvas, telkiant visų valstybių narių pozicijas rūpimais klausimais. Ypatingo dėmesio nusipelno Baltijos valstybių ir vidurio Europos valstybių iniciatyvos, plėtojant naujos kokybės kaimynystės politikas, su tomis valstybėmis, kurios siekia ir yra pasiruošusios permainoms. Aktyvus Lietuvos angažavimasis Rytų partnerystės politikos srityje, jos pirmininkavimo praktiniai prioritetai ir akivaizdus postūmis aktyvesnei Europos Sąjungos Rytų kaimynystės politikai ir Lietuvos ilgalaikių interesų šiame regione patvirtinimas.

Ponios ir ponai,

Didžiausias Europos Sąjungos saugumo iššūkis, nebuvo ir nėra pati Europa, bet jos kaimynystė. Europos Sąjunga turi galimybių sustiprinti savo saugumą, reikiamai investuodama politiškai ir ekonomiškai į ilgalaikei partnerystei įsipareigojusias valstybes, kurdama gerų pasiekimų pavyzdžius ir rezultatus, bei skatindama narystei Europos Sąjungoje institutą.

Per pastaruosius 10 metų Lietuva pasiekė įspūdingų rezultatų, politinės ir ekonominės integracijos Europos Sąjungoje srityje, tačiau toliau išlieka efektyvaus energetinio ir infrastruktūrinio bendradarbiavimo ir konvergencijos poreikis. Reikia suprasti, kad tai nėra tik šio regiono problema, bet ir visos Europos Sąjungos darnumo iššūkis. Eliminuodami silpnąsias grandis, jos rizikas, didiname visos Europos Sąjungos atsparumą realioms grėsmėms.

Pirmasis narystės Europos Sąjungoje dešimtmetis leidžia pastebėti tam tikrus dėsningumus, daryti pirmus apibendrinimus, ir štai keletas iš jų: mes veikiame išvien su partneriais, ir jaučiamės pagaliau savi tarp savų.

Antra. Sustiprėjęs Lietuvos valstybingumas natūraliai pildosi europietišku tapatumu.

Trečia. Ekonominės gerovės augimą patvirtina 19 nuošimčių šuolis link Europos Sąjungos vidurkio, ir tai pirmi tarp dešimties, kartu įstojusiųjų. Puikus rezultatas.

Ketvirta. Išaugo politinės atsakomybės ir solidarumo jausmas, dėl Europos ateities, o taip pat Europos kaimynų raidos.

Iškilmingo posėdžio dalyviai, esu tikras, Lietuva yra įtikinamas akivaizdžių pranašumų, būnant pilnaverte Europos Sąjungos nare pavyzdys. Būdamas lietuviu pagal saviraišką ir tapatumą ir europiečiu pagal mąstymą ir veikimą, sveikinu Lietuvą, savo Tėvynę, išvien su kitais vienminčiais, kuriant Europos Sąjungos darbotvarkę, visų europiečių labui. Įstodami į euro zoną, mes dar kartą patvirtinsime, kad Lietuva yra Europos Sąjungos branduolių valstybė, atsakingai veikianti saugios, vieningos ir klestinčios Europos labui.

Sveikinu Lietuvos žmones, jus, gerbiamieji posėdžio dalyviai, su pirmojo Europos Sąjungos dešimtmečio pasiekimais ir atvira ateitimi mums visiems. Dėkoju už dėmesį.