Esi kūrybingas Europos Sąjungos pilietis, kuriam rūpi žmogaus teisės? Dalyvauk!

2018 04 12 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas
1 VrySQX9m7PaEnjGOHLacwA

Kviečiame išbandyti sėkmę ALDE Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcijos organizuojamame plakatų dizaino konkurse! Jei tau pasiseks, tavo darbai bus eksponuojami išskirtinėje parodoje Europos Parlamente Strasbūre. Čia turėsi galimybę juos pats pristatyti bei susitikti su Sacharovo premijos laureatais ir finalininkais 70-osios Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos metinių proga organizuojamame iškilmingame priėmime. Bendra konkurso tvarka ir taisyklės žemiau. Primename, kad konkurse gali dalyvauti tik pilnamečiai asmenys, o kūrinių pateikimo terminas - birželio 1 d.

DALYVAUK, KURK ir DALINKIS!

KONKURSO TAISYKLĖS: 

Konkurso tikslas – didinti informuotumą apie žmogaus teisių svarbą šiandienos pasaulyje ir paminėti 70-ąsias Jungtinių Tautų Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos metines bei palaikyti ir paremti JT vykstančią kampaniją „#StandUp4HumanRights“. Dalyviai kviečiami išreikšti savo kūrybiškumą pasirinktais meno kūriniais, susijusiais su kvietime dalyvauti konkurse nurodytomis temomis. Temas kiekvienas gali interpretuoti savaip, tačiau pagrindinė pateiktų kūrinių tema turi būti žmogaus teisės.
2. Kas gali dalyvauti konkurse?
Konkurse gali dalyvauti gyventojai, gyvenantys vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių. Dalyvių amžius – nuo 18 metų. 
3. Reikalavimai kūriniams
Susidomėję dalyviai gali pateikti trijų dalių meno kūrinius, vaizduojančius šias tris pagrindines Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos temas:
i. ORUMAS (pvz., teisė į gyvybę, mirties bausmės draudimas, kankinimo ir vergijos draudimas)
ii. LAISVĖS (pvz., saviraiškos laisvė, minties laisvė, sąžinės 
ir religijos laisvė, teisė į privatumą, prieglobsčio teisė)
iii. LYGYBĖ (pvz., nediskriminavimas, socialinės teisės, teisė į mokslą, vienodas darbo užmokestis)
Kūriniai turi būti pateikiami plakato A1 formatu (59,4 cm X 84,1 cm) su 3 mm dydžio pjovimo ir užlaidų (angl. crop & bleed) žymėmis, turi būti stačiosios (portreto) padėties ir didelės raiškos (100 % spausdinimo kokybė). Rinkmenos turi būti atsiųstos elektroniniu būdu.
4. Kūrinių pateikimo terminas
Kūriniai turi būti siunčiami e. pašto adresu alde.competition@ep.europa.eu iki 2018 m. birželio 1 d. 12.00 val. Vidurio Europos laiku. Dalyviai turi nurodyti savo vardą ir pavardę, e. pašto adresą, pašto kodą, miestą ir šalį, kurioje gyvena, bei asmens tapatybės dokumento numerį.
5. Intelektinės nuosavybės teisės
Visi konkursui pateikti kūriniai turi būti originalūs kūrinio pateikėjo darbai, jais neturi būti pažeidžiamos jokios kitos šalies teisės. 
Pateikdami kūrinį dalyviai sutinka atsisakyti visų autorių teisių ir leisti ALDE frakcijai paskelbti jų pateiktą meno kūrinį savo interneto svetainėje ir socialiniuose tinkluose, naudoti juos bet kokiais reklamos tikslais, kurie, ALDE frakcijos manymu, yra tinkami, ir leisti, kad pateikti kūriniai ir juose esančios iliustracijos patektų į viešąją erdvę. Už meno kūrinių panaudojimą nemokami jokie mokesčiai. Dalyviai, kurių meno kūriniai patenka tarp nugalėtojų, taip pat sutinka dalyvauti po konkurso platinamoje reklamoje.
6. Privatumas
Visi asmens duomenys ir informacija, kurią pateikiate dalyvaudami konkurse, bus naudojami laikantis ALDE frakcijos privatumo politikos. 
7. Komisijos nariai
Komisiją sudarys ALDE frakcijai priklausantys Europos Parlamento nariai bei Žmogaus teisių (DROI) pakomitečio nariai ir pavaduojantys nariai. 
8. Atrankos kriterijai
2018 m. birželio ir liepos mėn. ALDE frakcijos socialinės žiniasklaidos kanalais bus surengtas viešasis balsavimas ir atrinkti geriausi kūriniai. Po to, komisijos nariai priims geriausią sprendimą ir, remdamiesi originalumo, kompozicijos, bendro poveikio, meninės vertės ir atitikimo žmogaus teisių temai kriterijais, išrinks tris meno kūrinius finalistus. Visi sprendimai dėl atrinktų kūrinių bus galutiniai ir dėl jų nebus diskutuojama. ALDE frakcija informuos nugalėtojus pasinaudodama jų kūrinių pateikimo metu nurodyta kontaktine informacija.
9. Apdovanojimai ir paroda 
Atrinkti pateikti meno kūriniai bus eksponuojami Europos Parlamente Strasbūre 2018 m. gruodžio mėn. ir paskelbti ALDE frakcijos socialinės žiniasklaidos kanalais, skirtais žmogaus teisių kampanijoms.
Trys nugalėję menininkai bus pakviesti į Europos Parlamento plenarinę sesiją Strasbūre, kur galės dalyvauti Žmogaus teisių savaitės renginiuose ir susipažinti su Sacharovo premijos laureatais ir finalistais. Kelionės į Strasbūrą iš gyvenamosios vietos ir apgyvendinimo (3 naktų viešbutyje) išlaidas padengs ALDE frakcija. 
10. Atsakomybės ribojimas
ALDE frakcija pasilieka teisę bet kokiu etapu nutraukti konkursą ir pakeisti bet kokias taisykles, jei tai, jos nuomone, bus būtina ir jei atsiras jos nepriklausančių aplinkybių.

Visi su konkursu susiję klausimai, maloniai laukiami: alde.competition@ep.europa.eu