Grupė EP narių raštu kreipėsi į FIFA prezidentą dėl žmogaus teisių pažeidimų

2018 06 13 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas
Screen Shot 2018 06 15 at 15.58.47 Unsplash nuotr.

FIFA prezidentui p. Infantino,

Mes, Europos Parlamento nariai, kreipiamės į Jus dėl Pasaulio futbolo čempionato 2018, konkrečiai dėl šokiruojančio fakto, kad Groznas, Čečėnijos Respublikos sostinė, buvo ne tik įtraukti į įgaliotų turnyro treniruočių bazių sąrašą, bet ir buvo pasirinkta vieno iš finalistų, Egipto, ir gavo FIFA patvirtinimą.

Esame įsitikinę, kad dėl daugelio priežasčių, įskaitant vis didesnį nerimą keliančią žmogaus teisių padėtį bei neseną precedento neturintį dopingo skandalą, Rusijai neturėjo būti suteikta teisė rengti Pasaulio futbolo čempionatą 2018, ir ypatingai, Čečėnijai neturėjo būti suteikta galimybė atsidurti jokios su turnyru susijusios veiklos sąraše.

Per pastarąjį dešimtmetį, kuomet Čečėniją valdė Ramzanas Kadyrovas, šalis tapo vieta, kurioje netgi menkiausia oponuojanti nuomonė buvo užniaužiama, kurioje egzistuoja sistematiška nepagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, kurioje ne tik režimo kritikai, bet ir žmogaus teisių gynėjai bei žurnalistai yra persekiojami, bauginami ir žudomi.

Mus labai nuliūdino žinia, kad FIFA priiminėjo sprendimus dėl turnyro treniruočių bazių kone tuo pačiu metu, kai Oyub Titiev, žinomas žmogaus teisių gynėjas ir Memorialinio žmogaus teisių centro Čečėnijos biuro, 2009 m. Sacharovo premija apdovanotos organizacijos, vadovas buvo įkalintas, pateikiant suklastotus kaltinimus kriminaliniais nusikaltimais Grozne. Maždaug tuo pačiu metu demokratiškas pasaulis išgirdo šokiruojančias naujienas apie 2017 m. pavasarį Čečėnijoje vykdytą “homoseksualų valymą”, kurio metu dėl vietos valdžios institucijų surengtų persekiojimų nukentėjo mažiausiai 300 homoseksualių (ar tokiais laikomų) vyrų ir mažiausiai 15 asmenų buvo nužudyta.

FIFA Žmogaus teisių politika teigia: “jeigu žmogaus teisių gynėjų laisvėms kyla grėsmė, FIFA imsis atitinkamų priemonių jų apsaugai, įskaitant pasinaudojimą savo įtaka kitoms institucijoms”.

Atsižvelgdami į šiuos argumentus, reikalaujame FIFA nedelsiant imtis veiksmų vykdant šį įsipareigojimą ir pasitelkti turimą įtaką komunikuojant su aukščiausiais Rusijos pareigūnais, pirmiausia ir svarbiausia su Prezidentu Vladimiru Putinu, siekiant nedelsiant ir besąlygiškai užtikrinti Oyub Titiev paleidimą.

Esame įsitikinę, kad dėl savo išskirtinės padėties, FIFA ir Jūs, p. Infantino, privalote dėti visas pastangas siekdami paveikti Rusijos ir Čečėnijos valdžios institucijas dėl Oyub Titiev išlaisvinimo ir, tokiu būdu, sušvelninti skandalingą situaciją, kuomet sportas yra naudojamas siekiant nuslėpti ir įteisinti rimtus žmogaus teisių pažeidimus, kaip šiuo metu daroma Čečėnijoje ir Rusijoje.


Su pagarba,

Petras Auštrevičius 
Rebecca Harms 
Dariusz Rosati 
Hans-Olaf Henkel 
Gunnar Hökmark 
Ana Maria Gomes 
Anna Fotyga 
Michał Boni 
Helga Trüpel 
Ivan Štefanec 
Tunne Kelam 
Jaromír Štětina 
Mark Demesmaeker 
Anna Maria Corazza Bildt 
José Inácio Faria
Bart Staes 
Soraya Post 
Beatriz Becerra 
Csaba Sógor 
Pascal Durand 
Antanas Guoga 
Theresa Griffin 
Indrek Tarand 
Eva Joly 
Yannick Jadot 
Julie Ward 
Daniele Viotti 
Lars Adaktusson 
Jan Philipp Albrecht 
Zdzisław Krasnodębski
Michaela Šojdrová 
Joachim Starbatty 
Bogdan Brunon Wenta 
Virginie Rozière 
Monica Macovei 
Santiago Fisas Ayxelà