Kabulas 2017 03 03

2017 03 03 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas
kabulas2

ES delegacijos ryšiams su Afganistanu pirmininkas Petras Auštrevičius 2017 m. vasario 20 – 22 dienomis lankėsi Kabule ir grįžęs paskelbė pareiškimą:

„Mūsų vizitas Kabule buvo intensyvus ir palietė daug įvairių temų. Ypač buvo svarbu atkurti ryšius su Afganistano Žemųjų rūmų (Wolesi Jirga) Europos Sąjungos draugystės grupe ir susipažinti su Aukštųjų rūmų (Meshrano Jirga) pirmininku. Bendrame mūsų ir draugystės grupės pareiškime pabrėžėme, kad Afganistano ir Europos Sąjungos valstybių visuomenėms svarbiausia yra tvirtos demokratinės institucijos. Mes aiškiai pasakėmė, kad ir toliau remsime Afganistano pastangas dėl saugumo ir susitaikymo, jeigu bus laikomasi lygybės įstatymų atžvilgiu ir žmogaus teisių. Taika, saugumas ir pastovumas yra socialinio-ekonominio vystymosi, gerovės ir išsilavinimo pagrindas. Be to, mes kartu pasveikinome Briuselio donorų konferencijos 2016-ųjų spalio 4 – 5 d.d. rezultatus. Šiame kontekste, mes akcentavome, kad tarptautinė bendruomenė ir toliau turi remti Afganistaną. Europos Parlamento delegacija pabrėžė, kad ir toliau teiks paramą kovoje su korupcija ir užtikrins skaidrų finansinių resursų valdymą bei atskaitomybę. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, mes sutarėme, kad Europos Sąjungos ir Afganistano bendradarbiavimo susitarimas dėl partnerystės ir plėtros (CAPD) politinius ir ekonominius santykius iškels į aukštesnį lygį. Ir galiausiai, mes paraginome dalykiškai bendradarbiauti dėl migracijos problemų, gerinant sienų apsaugą, patvirtinant prieglobstį tinkamiems pabėgėliams Europos Sąjungoje ir padedant kitiems savanoriškai grįžti namo“.