Europos Parlamento nario, Europos Parlamento pranešėjo dėl Moldovos Petro Auštrevičiaus pranešimas spaudai

2017 02 03 Raktažodžiai:

2017 vasario 3 d., Briuselis

Europos Sąjungos ir Moldovos santykių pagrindas yra Asociacijos susitarimas, kurio esmė – Moldovos raida remiasi europietišku keliu.

Tai taip pat reiškia, ir tai labai svarbu, kad Moldova yra įsipareigojusi gerbti žmogaus teises bei įstatymus, visų pirma spaudos laisvę.

Be šio pagrindų pagrindo, be nuoširdžios tolerancijos skirtingai nuomonei ir be visų visuomenės sluoksnių įtraukimo į valstybės reikalus negalime tikėtis, kad Moldova sėkmingai vystysis europietišku keliu.

Todėl sveikinu bet kokią Moldovos Vyriausybės pažangą įgyvendinat Asociacijos susitarimo įsipareigojimus.

Vis dėlto, esu labai susirūpinęs, kai sužinojau kokiomis aplinkybėmis yra priverstos dirbti kai kurios nepriklausomos visuomenės informavimo priemonės, ypač Jurnal TV ir TV7. Administracinės ir teisinės kliūtys, su kuriomis jos susiduria, niekaip nepateisinamos.

Todėl raginu visas valdžios šakas – Prezidentą, Parlamentą ir Vyriausybę – padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų užtikrinta spaudos laisvė ir nepriklausomoms visuomenės informavimo priemonėms nebūtų daromos kliūtys.

Viliuosi, jog už tai atsakingi asmenys supras, kad atviras dialogas su įvairiais visuomenės sluoksniais yra tik į naudą pačiai valstybei.