Regionų lyderystės forumas Utenoje

2018 11 30 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas
DSC 64 Nuotr./ Jūratės Levickienės
     Lapkričio 30 d. Utenos rajono savivaldybė ir Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) Utenoje surengė Regionų lyderystės forumą. Forumo antrojoje dalyje vyko kandidatų į LR Prezidentus debatai „Regionų lyderystė po 2019-ųjų – kaip pasiekti proveržį?". Dalyviai diskutavo apie tai, kokia turėtų būti veiksminga regioninė politika, kuri užtikrintų darnų ir tvarų augimą bei kokybišką gyvenimą Lietuvoje, kaip mažinti atskirtį tarp regionų ir juose išlaikyti jaunus žmones, kaip sudominti investuotojus ateiti į rajonus.
     Manau, regioninė politika Lietuvoje stokoja finansinių paskatų ir įrankių savivaldybėms aktyviau veikti siekiant pritraukti tiesiogines investicijas. Šiuo metu nacionalinės valdžios suplanuoti gyventojų pajamų mokesčio pokyčiai savivaldybių atžvilgiu tik dar labiau pastarąsias padarys priklausomas nuo centrinės valdžios malonės, todėl būtinai tai stabdyti. Numatant savivaldybėms didesnes galimybes pritraukti finansavimą lygiagrečiai būtinas ir naujas kontrolės mechanizmas, kuris paskatintų konkurenciją tarp savivaldybių siekiant investuoti į projektus efektyviai, o ne tik įsisavinant struktūrinių fondų lėšas. Siekiant, kad savivaldybių per savo biudžetus perskirstomi milijardai ar įsisavinami milijonai iš struktūrinių fondų duotų efektyvią naudą vietos gyventojams, būtinos permainos ir pačioje savivaldos sistemoje, kuri šiandien dažnoje savivaldybėje tapusi įvairių interesų grupių pasipelnymo šaltiniu. Lietuvoje yra savivaldybių tarybų, kuriose net 90 procentų valdančiųjų narių turi nusišalinti svarstant vietinį biudžetą ar kitus klausimus. Galima kiek tik nori didinti skiriamas lėšas regionų stiprinimui, tačiau jei tas lėšas skirstys politikai vedini ne visuomeninių interesų, bet vedini asmeninės naudos, tai naudos iš to bus mažai.
     Todėl būtina skatinti ne tik sąlygų tinkamai atlikti pareigas savivaldybės tarybos nariams sudarymą, bet ir adekvatų jų veiklos apmokėjimą. Tik taip pritrauksime į savivaldą daugiau profesionalų ir gabių įvairių sričių specialistų, kuriems savivaldybės tarybos nario pareigos galėtų tapti pirmaeilėmis pareigomis.