Šiandien švenčiame Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-metį!

2018 12 10 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas
48355147 2225376634367267 7245361184105299968 o1

Šiandien minime Žmogaus teisių dieną! 1948-aisiais Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja patvirtino Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, kurios pirmasis straipsnis skelbia: „Visi žmonės gimsta laisvi ir lygūs savo orumu ir teisėmis." Kviečiame jungtis visus ir minėti Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-metį! #standup4humanrights
Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją galite rasti čia:

- lietuvių kalba:
https://eseimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278385