Projektas „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ Veiveriuose

2019 11 08 Raktažodžiai: Lietuvoje
DSC 17

Šį penktadienį susitikau su respublikinio projekto „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ dalyviais- Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos mokiniais ir mokytojais. Kalbėjomės apie EP veiklą bei aktualiausius politinius įvykius. 


Ar žinote, kuo ypatinga ši gimnazija?


1925 m. gimnazijai suteiktas Lietuvos mokytojų tėvu vadinamo Tomo Ferdinando Žilinsko vardas.
1866 m. T. Žilinskas buvo paskirtas Veiverių pedagoginių kursų lietuvių valstiečių vaikams mokytoju, kur dėstė matematiką, gamtos mokslus ir lietuvių kalbą.
1872 m. šie kursai pavadinami mokytojų seminarija. Nuo XIX a. vidurio iki Pirmojo pasaulinio karo seminarija buvo vienintelė lietuvių mokytojų rengimo įstaiga. Pirmojo pasaulinio karo metais seminarija evakuojama į Rusijos gilumą.
1919 m. mokytojų seminarijai į Veiverius negrįžus, buvusiose patalpose spalio mėnesį įkuriama Veiverių vidurinė mokykla.
1940 m. panaikintas Tomo Žilinsko mokyklos vardas susigrąžinamas tik 1989 metais.

Sakau Ačiū už šiltą priėmimą ir gerą nuotaiką  ir iki kitų susitikimų!