Sankcijos Rusijai- panaikinti, persvarsyti ar palikti?

2020 04 03 Raktažodžiai: Europos Parlamente
rusija 1

Šiandien kartu su kolegomis europarlamentarais Ursulą von der Leyen, ES užsienio politikos vadovą Josepą Borrellį ir Europos Tarybos pirmininką Šarlį Mišelį ragindami atsispirti pasigirstantiems raginimams persvarstyti ar panaikinti sankcijas Rusijai idant ši galėtų pasirūpinti savo piliečiais koronaviruso akivaizdoje. Laiške pabrėžėme, kad ES sankcijos Rusijai daugiausiai riboja karinių priemonių įsigijimą, taigi neapsunkina medicininės įrangos ir apsauginių priemonių įsigijimo. Pakartojome, kad sankcijos Rusijai įvestos, reaguojant į jos karinius ir okupacinius veiksmus prieš Ukrainą ir gali būti peržiūrėtos tik įgyvendinus Minsko susitarimus, tarp kurių karinės ugnies Donbaso regione nutraukimas ir atkurta Ukrainos valdžios sienos su Rusija kontrolė visoje konflikto zonoje. Galiausiai, bet kokiam draugiškam gestui iš ES pusės reikalingi lygiavertiški Rusijos veiksmai. Tačiau intensyviai vykdoma Kremliaus dezinformacija koronaviruso tema prieš ES ir jos valstybes nares dar kartą parodo Rusijos priešiškumą mūsų atžvilgiu ir pastangas pažeisti mūsų demokratiją ir vertybes.

rusija3