„Užsnūdusi ir pavargusi Lietuvos užsienio politika" II Mano komentaras

2020 05 20 Raktažodžiai: Komentarai
thomas millot q5jKHtV4hWc unsplash2 nuotr./Unsplash

Europos Parlamentas įpareigojo mane paruošti situacijos Baltarusijoje įvertinimą bei pasiūlyti Europos Sąjungos politikos su šia valstybe gaires ateičiai.

Suprantama, kad Baltarusijos kaimynių nuomonė ir situacijos vertinimas yra ypač svarbūs. Astrave baigiamos statyti atominės elektrinės (AE) metamas baugus šešėlis turi sulaukti ypatingo dėmesio ir įvertinimo.

Pastaruoju metu stebėdamas viešąsias ir dalyvaudamas  Seimo komitetų organizuotose diskusijose ES Rytų partnerystės klausimais, išgirdau daug visko, bet ne aiškią Lietuvos poziciją ES rengiamo Rytų partnerystės susitikimo, ir ypač Baltarusijos bei Astravo AE klausimais. O dalyvaudavo visų institucijų, atsakingų už užsienio politiką, atstovai.

Išvada akivaizdi - šiandien Lietuvoje nėra asmenų ar institucijos, kurios galėtų imtis atsakingos lyderystės užsienio politikoje. Užsienio politika Lietuvoje šiandien yra užsnūdusi ir pavargusi, savotiškai tapusi mažiau svarbia „naujos" kasdienybės dalimi, Lietuvos interesai nėra deramai ir aktyviai ginami. Taip, sutinku, vyksta pokalbiai, dialogai, bandoma siųsti viešąsias žinutes, bet ar to pakanka?

Iš visos ES Rytų  partnerystės klausimų, šiuo metu Lietuvai svarbiausia yra Baltarusija ir jos statoma Astravo AE. Ką Lietuva šiandien veikia šiuo klausimu, tik rodo pirštais vieni į kitus kas dėl ko nors kaltas. Net aukščiausiu lygiu naudojamas šis argumentas, iš esmės kaltinant prezidentę Dalią Grybauskaitę ir jos dešimtmetį. Tačiau tai kelias į niekur. Astravo atominių blokų statybos problema ir ateitis sprendžiasi Čia ir Dabar.

Jei ES vieningai nuspręstų nepirkti elektros iš Astravo AE, tai Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka ir Kremlius tikrai nebūtų pajėgūs pastatyti antro, trečio ir ketvirto blokų. Nepamirškime, kad tai ir toliau planuojama padaryti!  Tai jau būtų pasiekimas, tiesa?

Bet tam, kad įtikinti ES institucijas ir valstybes nares, Lietuvos valstybės diplomatija turi veikti aukščiausiu lygiu ir didelėmis apsukomis. Galiu jums pasakyti atsakingai - šiandien tas nevyksta ir apie Astravo keliamą gyvybinę riziką Lietuvai ir visai Europai ES šalyse mažai kas, jei apskritai kas nors, yra girdėjęs tvirtą, argumentuotą kalbą.

Jei ES nenorės girdėti Lietuvos argumentų, Lietuva visada pagrįstai gali blokuoti šiuo metu rengiamus ES partnerystės instrumentus A. Lukašenkai, tiesiogiai susiejant juos su Astravo tema. Bet ne su saugumu, kuris iš esmės negali būti išspręstas. Šiandien ši Astravo saugumo kosmetinio tobulinimo koncepcija vėl atgaivinta ir jau aukščiausiu lygiu siūloma kaip derybų pagrindas. Ne tolesnių blokų statybos stabdymas, ne elektros pirkimo embargo, bet iliuzinis saugumo tobulinimas per atsparumo testus. Tokia politika labiau atitinka šio projekto vykdytojų nei Lietuvos interesus.

 

Šiame diskurse atskiro dėmesio verti Seimo opozicijos atstovų nusiskundimai dėl to, kad jiems nėra pateikiama detali informacija apie vykstančių pokalbių rezultatus ir sutartus dokumentus. Ir tai vyksta parlamentinės demokratijos sąlygomis!