Viešas pareiškimas dėl įvykių Baltarusijoje

2020 08 12 Raktažodžiai: Europos Parlamente
nutraukti represijas

Europarlamentarai iš įvairių šalių ir politinių grupių nėra abejingi įvykiams Baltarusijoje. Vakar paskelbėme viešą pareiškimą, kuriuo raginame Baltarusijos valdžios institucijas nutraukti represijas, nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus sulaikytuosius ir politinius kalinius bei atkurti interneto prieigą. Taip pat prašome Baltarusijos režimą pradėti dialogą su opozicijos partijomis ir pilietiniais aktyvistais, kad būtų pasiektas sutarimas dėl rugpjūčio 9 d. balsavimo rezultatų paskelbiant realius rezultatus, nustatytus kiekvienoje rinkimų apylinkėje. Mes raginame ES vadovybę taikyti tikslines sankcijas, kurios turėtų apimti ne tik aukščiausius Baltarusijos pareigūnus ir jų šeimos narius, bet ir represinių struktūrų bei Centrinės rinkimų komisijos pareigūnus. Į nustatytų apribojimų sąrašą turėtų būti įtrauktas draudimas keliauti į Europos Sąjungą ir jų turto įšaldymas. Tai turėtų būti taikoma tol, kol Baltarusijoje įvyks teisėti, laisvi ir sąžiningi rinkimai.