ES turi imtis aktyvesnių veiksmų, siekiant išspręsti Kalnų Karabacho karinį konfliktą

2020 10 30 Raktažodžiai: Europos Parlamente
kalnu
Vienas ilgiausių – dešimtmečius trunkantis konfliktas tarp Armėnijos ir Azerbaidžano dėl Kalnų Karabacho jau ilgiau nei mėnesį yra vėl atsinaujinęs, karo veiksmai Kalnų Karabache suaktyvėję, o susirėmimai nuožmiausi nuo 1994 metų. Gaila, tačiau Europos Sąjungos pastangos išspręsti šį karinį konfliktą, mano ir kolegų nuomone, yra pernelyg pasyvios. Todėl kartu su kitais europarlamentarais kreipėmės į ES vyriausiąjį įgaliotinį užsienio reikalams ir saugumo politikai Josep‘ą Borrell‘į, ragindami imtis ryžtingesnių veiksmų ES vardu.
Abi šios šalys yra svarbios ES Rytų partnerystės iniciatyvos partnerės ir dalyvės. Pagal šią iniciatyvą ES prisiėmė įsipareigojimus teikti paramą ir padėti vykdyti reformas, kurios priartintų jas prie ES. Lietuva yra aktyviai įsitraukusi į iniciatyvos įgyvendinimą, mūsų pareigūnai, ekspertai ir nevyriausybinės organizacijos bendradarbiauja su Rytų partnerių institucijomis, organizacijomis ir verslo atstovais, siekdami perduodi Lietuvos patirtį rengiantis narystei ES. Turime parodyti savo partneriams pavyzdį ir lyderystę bei padėti susėsti prie derybų stalo ir tarpininkauti ilgalaikių paliaubų susitarimui. Be to, ES humanitarinė pagalba turi būti suteikta civiliams, nukentėjusiems nuo šio brutalaus konflikto.
Nuoroda į išsiųstą laišką-kreipimąsi: https://bit.ly/34I4bZU