Pritarta Globalios Europos fondo steigimui

2021 06 09 Raktažodžiai: Europos Parlamente
ae
Europos Parlamentas savo balsavimu šiandien pritarė Globalios Europos fondo steigimui. Tai reiškia, kad įvairūs ES užsienio politikos finansavimo instrumentai bus sujungti į vieną Kaimynystės, vystomojo ir tarptautinio bendradarbiavimo priemonę „Globali Europa“, kuriai vien 2021–2027 m. laikotarpiu bus skirta 79,5 mlrd. eurų.
Pagrindinis šios priemonės tikslas yra palaikyti ir skatinti Europos Sąjungos vertybes ir principus visame pasaulyje, kad būtų pasiekti ES išorės veiksmų siekiai, taip prisidedant prie skurdo mažinimo ir ilgainiui jo panaikinimo, taip pat įtvirtinant, palaikant ir skatinant demokratiją, teisinę valstybę ir pagarbą žmogaus teisėms, tvarų vystymąsi.
Džiaugiuosi, kad būnant šio dokumento šešėliniu pranešėju pavyko įtvirtinti tai, kad visa gaunama trečiosios šalies parama ar kiti susitarimai bus priklausomi nuo tos šalies bendradarbiavimo su ES dėl branduolinės saugos - tokiame pačiame lygmenyje, kaip ir dėl žmogaus teisių. Lietuvai šis sprendimas svarbus dėl atsiveriančių naujų galimybių daryti įtaką ES kaimynystėje esančių valstybių, tame tarpe ir Baltarusijos politiką Astravo AE atžvilgiu.