Europarlamentarų siūlymai dėl bendradarbiavimo ES sveikatos apsaugos srityje

2021 09 16 Raktažodžiai: Europos Parlamente
sveikata
Nors sveikatos apsaugos politika istoriškai buvo nacionalinių ES valstybių narių kompetencija, antrus metus visų gyvenimą paralyžavusi pandemija iškėlė būtinybę Europos Sąjungai ir šioje srityje veikti išvien bei koordinuoti ir stiprinti veiksmus.
2020 m. lapkritį Europos Komisija paskelbė teisės aktų rinkinį „Europos sveikatos sąjungos kūrimas“, kuriuo siekiama pasinaudoti pandemijos valdymo patirtimi ir suderinti sveikatos krizių numatymo, pasirengimo joms ir jų valdymo politiką. Pasiūlymas apima dviejų teisės aktų atnaujinimą: dėl Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro veiklos ir dėl tarptautinių grėsmių sveikatai.
Vakar Europos Parlamento nariai pateikė savo siūlymus kaip sustiprinti ES bendradarbiavimą sveikatos apsaugos srityje.
Tarp jų:
- suteikti didesnius įgaliojimus ES ligų prevencijos ir kontrolės centrui, kurie apimtų ne tik užkrečiamas ligas, bet ir kitus paplitusius susirgimus kaip širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo takų ligas, vėžį, diabetą ar psichikos ligas.
- Tarp mūsų siūlymų ir glaudesnis ES ir nacionalinių institucijų bendradarbiavimas, kurios galėtų parengti nacionalinius pasirengimo ir atsako planus bei laiku teikti palyginamus ir kokybiškus duomenis.
- Taip pat svarbus skaidresnis medicinos priemonių ES lygiu įsigijimas, nustatant aiškias procedūras ir užtikrinant didesnį ES bendrų viešųjų pirkimų ir susijusių pirkimo sutarčių skaidrumą.
Nepamirškime, kad Europos Sąjunga yra stipresnė, kai kalba vienu balsu, o mūsų neabejotinas prioritetas turi būti „sveikatos solidarumo“ užtikrinimas, mažinant sveikatos priežiūros skirtumus valstybėse narėse ir už Europos ribų.