Rezoliucija dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą

2022 03 05 Raktažodžiai: Europos Parlamente
uk123

Šiandien Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Atstovavau savo politinę grupę rengiant šį stiprų dokumentą, kuris pasmerkia Putino ir Lukašenkos režimo veiksmus, išreiškia solidarumą su Ukraina, ragina ES ir valstybes nares skirti visokeriopą paramą Ukrainai ir jos žmonėms bei ragina priimti Ukrainą į ES.
Pagrindiniai rezoliucijos teiginiai:

griežtai smerkia neteisėtą, neišprovokuotą ir nepagrįstą Rusijos karinę agresiją ir invaziją į Ukrainą, taip pat Baltarusijos dalyvavimą šioje agresijoje;

ragina visas ES institucijas siekti, kad Ukrainai būtų suteiktas ES kandidatės statusas;

mano, kad Rusijos įsiveržimas į Ukrainą yra ne tik ataka prieš suverenią šalį, bet ir puolimas prieš bendradarbiavimo ir saugumo Europoje principus ir mechanizmą;

smerkia Rusijos okupuotų Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių nepriklausomybės pripažinimą ir ragina visas šalis susilaikyti nuo šio pripažinimo;

remia Europos Komisijos ir ES pirmininkaujančios Prancūzijos iniciatyvą aktyvuoti ES Laikinosios Apsaugos Direktyvą, kuri ženkliai supaprastins Ukrainos pabėgėlių priėmimą;

ragina Europos Komisiją sukurti solidarumo mechanizmą, skirtą pabėgėliams iš Ukrainos Lenkijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje perkelti į kitas valstybes nares;

ragina Komisiją sukurti solidarumo mechanizmą, skirtą pabėgėlių iš Ukrainos Lenkijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje perkėlimui į kitas valstybes nares, taip pat visoje ES sustabdyti grąžinimo į Ukrainą operacijas bei pratęsti vizų galiojimą Ukrainos piliečiams;

ragina didinti ES indėlį į Ukrainos gynybos pajėgumų stiprinimą; tvirtai remia Europos taikos priemonės per kurią ES skirs karinę paramą Ukrainai mobilizavimą, taip pat, valstybių narių teikiamą paramą;

ragina toliau teikti kuo stipresnę ekonominę ir finansinę paramą Ukrainai, taip pat parengti ilgalaikę strategiją, skirtą remti Ukrainos pastangas stiprinti jos demokratinių institucijų ir ekonomikos atsparumą bei sugriautos infrastruktūros atstatymą;

siekia pradėti karo nusikaltimų, įvykdytų Ukrainos teritorijoje nuo 2014 m. vasario 20 d., tyrimą, siekiant, kad V. Putinas ir A. Lukašenka atsakytų už savo veiksmus.