#StandWithUkraine

2022 03 16 Raktažodžiai: Europos Parlamente
03 16
Putino valdžios vykdoma agresija prieš Ukrainą, žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimai, įskaitant atakas prieš taikius civilius ir humanitarinius koridorius, išpuolius prieš branduolinius objektus Ukrainoje, aiškiai parodė, jog Rusija nenori taikaus ir tarptautinėmis taisyklėmis paremto bendradarbiavimo. Rusijos Federacija negali būti seniausios Europos valstybes vienijančios organizacijos, kurios vienas iš tikslų ginti žmogaus teises ir demokratiją, nare.
Šis Europos Tarybos balsavimas - tai dar vienas vinis, parodantis, kad kėsinimasis į mūsų suverenios kaimynės teritoriją turi skaudžias pasekmes, o Putino, kaip agresoriaus vaidmuo, ir toliau, kaip niekada, verčia Europą vienytis.