Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas parėmė bevizio režimo įvedimą Gruzijai, Ukrainai ir Kosovui

2016 07 13 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas

2016 m. liepos 7 d. Europos Parlamento Užsienio reikalų komitetas parėmė Europos Komisijos pasiūlymą dėl bevizio režimo įvedimo Gruzijai, Ukrainai ir Kosovui.

Užsienio reikalų komiteto nariai išreiškė nuomonę, kad bevizio režimo suteikimas šių dviejų ES Rytų partnerystės šalių ir Kosovo piliečiams būtų svarbus įrankis stiprinant žmonių tarpusavio ryšius, sukuriant galimybes gilesnei integracijai ir glaudesniam bendradarbiavimui bei įgalinant demokratinių europietiškųjų vertybių sklaidą.

Petras Auštrevičius džiaugėsi Europos Parlamento Užsienio reikalų komiteto pozicija: “Sveikinu Gruziją ir Ukrainą įgyvendinus reformas, šios šalys yra pasirengusios ir pilnai atitinka visus vizų liberalizavimo veiksmų plane nustatytus kriterijus ir sąlygas. Tikiuosi, jog ir Kosovas pasieks, kad esami nedideli trūkumai būtų laiku ištaisyti. Dabar reikia be nereikalingo delsimo pabaigti šio klausimo svarstymą Europos Parlamente ir perduoti jį Tarybai. Todėl labai viliuosi ir raginu, kad visi reikiami procedūriniai dalykai būtų išspręsti kaip įmanoma greičiau ir šių šalių piliečiai galėtų džiaugtis galimybe be vizų lankytis Europos Sąjungoje jau visai netolimoje ateityje”.