2022 09 09 Raktažodžiai: Europos Parlamente
viz
Palaikau Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos paskelbtą ketinimą imtis nacionalinių priemonių apriboti ES vizas turinčių rusijos piliečių judėjimą Šengeno erdvėje. Vasario mėnesį uždarius susisekimą oru, rusijos piliečiai į ES keliauja per pasienio punktus. Nuo karo pradžios apie milijonas rusų tokiu būdu atvyko į ES, dauguma per Suomiją ir Estiją.
rusijoje ES šalių narių konsulatuose išduodama apie ketvirtadalis visų ES Šengeno vizų. Skaičiuojama, kad apie 12 milijonų rusų turi galiojančias ES vizas. praėjusiais metais daugiausiai vizų išdavė Graikija (33 proc.), Ispanija (13proc.) ir Italija (12 proc.).
ES valstybėm narėm neradus bendro sprendimo dėl turistinių vizų rusijos piliečiams sustabdymo, atskiros valstybės narės gali imtis nacionalinių priemonių ir atsisakyti į savo teritoriją įleisti Šengeno vizą turinčius rusijos piliečius. Tai turi būti daroma laikantis Šengeno vizų išdavimą reglamentuojančių teisės aktų ir pateikiant svarius argumentus, pavyzdžiui, grėsmė viešajai tvarkai ir saugumui.
Plačiau apie ES išduodamų vizų rusijos piliečiams skaičius ir ES teisę reglamentuojančią jų išdavimą, kviečiu susipažinti Europos Parlamento Tyrimų tarnybos mano prašymu atliktoje apžvalgoje: https://bit.ly/3B5Tqzp