2022 09 20 Raktažodžiai: Europos Parlamente
307868187 508377951113127 744422127719841962 n

Praėjusi savaitė Strasbūre buvo itin intensyvi, daug jau komunikavome, visgi, vieną temą - ES teisėkūros, reglamentuojančios Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų finansavimą - norisi plačiau aptarti. Kaip žinia, Europoje yra nacionalines partijas pagal politinę liniją ir ideologiją vienijančios Europos politinės partijos ir fondai. Pavyzdžiui, aš kaip Liberalų sąjūdžio narys priklausau Liberalų ir demokratų aljansui už Europą (ALDE).

Strasbūre balsavome dėl pataisų peržiūrinčių Europos politinių partijų finansavimą. Ši peržiūra itin svarbi didinant skaidrumą ir užkertant kelią trečiųjų šalių bandymams įtakoti ES demokratinius procesus. Buvo pateikta daug gerų siūlymų, visgi galutiniame balsavime balsavau „prieš“.

Tokį mano sprendimą lėmė palikta spraga, tarsi užpakalinės durys, leisiančios trečiosioms šalims finansuoti Europos politines partijas. Buvo pasiūlyta, kad Europos politines partijas galėtų finansuoti nariai iš visų Europos Tarybai priklausančių šalių. Europos Tarybai, šalia ES šalių narių priklauso tokios nedemokratinės valstybės kaip Azerbaidžanas ir Turkija. Rusijai pradėjus plataus masto karą Ukrainoje, ši buvo išmesta.
Pripažįstu būtinybę vystyti glaudesnius ryšius su bendraminčiais kolegomis iš trečiųjų šalių priklausančių Europos Tarybai. Visgi, neapdairumas leisti nedemokratinėms šalims įtakoti politinius procesus europiniu lygmeniu netoleruotinas. Juolab, kad šios rizikos buvo išsakytos Specialaus komiteto (INGE2) tiriančio trečiųjų šalių kišimąsi į ES demokratinius procesus išvadose. Kadangi pats dirbu šiame komitete, negalėjau paremti pataisų, prieštaraujančių mano darbui ir įsitikinimams.

Kartu su bendraminčiais INGE2 komitete laukia įtemptas darbas šalinant spragas ES teisėkūroje ir užtrenkiant visas duris blogo siekiantiems.