Vizitas Pakistane

2022 09 23 Raktažodžiai: Human rights
308128187 510408580910064 1267090617929623771 n
Šią savaitę kartu su Europos Parlamento žmogaus teisių pakomitečio kolegomis lankiausi Pakistane su tikslu įvertinti žmogaus teisių padėtį šalyje.
Susitikome su Pakistano Nacionalinės asamblėjos pirmininku ir nariais, su Senato pirmininku ir nariais, su Žmogaus teisių ministru, Teisės ir teisingumo ministru bei Nacionalinės žmogaus teisių komisijos pirmininke. Taip pat situaciją aptarėme su pilietinės visuomenės organizacijomis, moterų žmogaus teisių aktyvistėmis ir žiniasklaida.
Šiuose susitikimuose buvo kalbama apie baudžiamojo teisingumo sistemą, kankinimus ir mirties bausmę, ekonomines ir socialines teises, smurto šeimoje prevenciją, religijos ir tikėjimo laisves bei saviraiškos laisvę internete ir ne internete.
Susitikimų metu pabrėžėme, kad Pakistanui svarbu laiku imtis reformų ir teisės aktų pakeitimų žmogaus teisių klausimais bei skubiai priimti įstatymus prieš kankinimus. Taip apt imtis veiksmų, kad būtų gerokai sumažintas nusikaltimų, už kuriuos skiriama mirties bausmė, skaičius, ir taikyti naujas malonės prašymų procedūras.
Reikia įgyvendinti ir žurnalistų apsaugos įstatymus, pašalinti kliūtis pilietinės visuomenės organizacijų ir žiniasklaidos darbui bei užtikrinti teisę į kolektyvines derybas, teisę jungtis į profesines sąjungas.
Iškėlėme būtinybę užkirsti kelią piktnaudžiavimui šventvagystės įstatymais, taikant apsaugos nuo melagingų kaltinimų priemones. Taip pat paraginome imtis ryžtingų veiksmų siekiant užkirsti kelią smurtui šeimoje, vaikų darbui ir vaikų santuokoms.
Be šių susitikimų taip pat lankėmės nuo potvynio nukentėjusioje afganų pabėgėlių bendruomenėje Kheshgi (Nowshera rajonas), kalbėjomės su gyventojais apie jų pragyvenimo šaltinius ir problemas. Europos Parlamento vardu pareiškėme užuojautą nukentėjusiesiems ir jų šeimoms bei solidarumą su Pakistano žmonėmis.