2023 03 30 Raktažodžiai: Europos Parlamente
tesine

Šiandien Europos Parlamente balsavome dėl Komisijos pareiškimo dėl 2022 m. teisinės valstybės principo taikymo ataskaitos, kurioje apžvelgiama teisinės valstybės padėtis Europos Sąjungoje.

Teisinė valstybė užtikrina pagrindines teises ir vertybes, leidžia taikyti ES teisę ir palaiko investicijoms palankią verslo aplinką. Tai viena iš pagrindinių vertybių, kuriomis grindžiama ES, o neseniai parengtoje ataskaitoje buvo apžvelgta jos padėtis kiekvienoje valstybėje narėje ir pateiktos atitinkamos rekomendacijos.

Europos Parlamento pasiūlyme dėl rezoliucijos palankiai vertinama ši ataskaita, tačiau pastebima, kad yra sričių kur reikia tobulėti. Visų pirma kai kurios rekomendacijos ES valstybėms narėms yra gana miglotos ir neapima neteisėto sekimo ir šnipinėjimo technologijų naudojimo prieš žiniasklaidą, politikos ar pilietinės visuomenės veikėjus. Tai ypač svarbu mums Lietuvoje, nes susiduriame su įvairaus pobūdžio priešišku kišimusi iš rusijos ir Baltarusijos. Negalime leisti, kad būtų pakenkta nacionaliniam saugumui, o mūsų piliečiai nesijaustų saugiai ir laisvai bendraudami bei užsiimdami kasdienine veikla.

Be to, konkrečių valstybių narių atveju rekomendacijos turėtų būti papildytos įgyvendinimo terminais, tikslais ir konkrečiais veiksmais, kurių reikia imtis, kad būtų išvengta rimčiausių teisinės valstybės principo pažeidimų rizikos.

Atsižvelgiant į neseniai kilusį korupcijos skandalą Europos Parlamente, mums, Europos Parlamento nariams, taip pat labai svarbu, kad į ataskaitą būtų įtrauktas naujas atskiras skyrius apie ES institucijas, kuriame būtų aptariamas valdžių atskyrimas, atskaitomybė, kontrolė ir pusiausvyra, o svarbiausia - kovos su korupcija sistema.