2023 06 21 Raktažodžiai: Europos Parlamente
maistas
Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, kuri atsižvelgiant į klimato kaitą, rusijos karą prieš Ukrainą ir pandemijos padarinius, ragina didinti maisto tiekimo saugumą Europos Sąjungoje.
Europarlamentarai siūlo stiprinti apsirūpinimo maistu saugumą mažinant Europos Sąjungos priklausomybę nuo importo iš ES nepriklausančių šalių ir diversifikuojant ypatingos svarbos produktų, tokių kaip: trąšų, pašarų ir žaliavų, tiekimo importą.
Taip pat rezoliucijoje siūloma:
- remti ūkininkus, kurie pasitelkia skaitmenines technologijas, padedančias sumažinti pesticidų, trąšų ir vandens naudojimą;
- vystyti vartotojų švietimo apie tausų maisto vartojimą kampanijas, įgyvendinti maisto švaistymo prevencijos programas ir skatinti prekybos centrų bendradarbiavimą su maisto bankais;
- investuoti į infrastruktūrą, skirtą tvaresniam šviežių ar kitų žemės ūkio produktų transportui ir sandėliavimui.
Europarlamentarai ragina Europos Komisiją nedelsiant pateikti ES maisto tiekimo saugumo užtikrinimo planą, kuris galėtų apimti strateginių maisto atsargų naudojimą, pašarų ir baltymų strategiją bei Europos Sąjungos paramą žemdirbiams.