2023 10 18 Raktažodžiai:
391620065 738942614723325 1159344546141855326 n
Europarlamentarai priėmė poziciją dėl „Strateginių technologijų Europai platformos (STEP)“, skirtos sustiprinti Europos konkurencingumą ir atsparumą strateginiuose sektoriuose bei sumažinti jų priklausomybę nuo užsienio tiekimo grandinių.
Jame numatoma parama svarbiausių technologijų kūrimui ir gamybai, sprendžiama darbo jėgos bei įgūdžių trūkumo problema.
STEP finansavimas būtų skiriamas strateginiams projektams, kuriais remiamas pažangiųjų ir skaitmeninių technologijų, švariųjų technologijų ir biotechnologijų kūrimas ir gamyba, taip pat jų vertės grandinių stiprinimas, kad būtų sprendžiami ekologinio ir skaitmeninio perėjimo iššūkiai. Tai padėtų ES apriboti strateginę priklausomybę arba užkirsti jai kelią.
Savo pakeitimuose europarlamentarai pasisako už papildomus 3 milijardus eurų prie Komisijos siūlomų 10 milijardų eurų, o tai padidintų STEP biudžetą iki 13 milijardų eurų naujų lėšų, užtikrinant, kad projektai kurtų pridėtinę vertę ne tik vietos mastu, bet ir visoje ES. STEP būtų grindžiamas esamų ES priemonių lėšų perprogramavimu. Iš viso platforma galėtų pritraukti iki 160 mlrd. eurų investicijų
Teisės aktas priimtas 385 nariams balsavus už, 85 – prieš ir 151 susilaikius. Derybos su valstybėmis narėmis prasidės, kai tik ES Taryba susitars dėl bendros pozicijos.
Strateginės investicijos yra gyvybiškai svarbios stiprinant mūsų autonomiją ir prisidedant prie geopolitiškai vieningos Europos.