2023 11 09 Raktažodžiai: Europos Parlamente
sankcijos2
Šiandien Europos Parlamente priėmėme rezoliuciją dėl ES sankcijų rusijai veiksmingumo. ES sankcijos turi realų poveikį, tačiau yra spargų, kurias būtina išspręsti. ES sankcijų tikslas - strategiškai pakenkti rusijos ekonominei ir pramoninei bazei, ypač jos kariniam-pramoniniam kompleksui, siekiant sumažinti rusijos galimybes kariauti, pulti civilius gyventojus ir pažeisti Ukrainos teritorinį vientisumą. Taip pat siekiama apriboti rusijos galimybes naudotis karinėmis technologijomis ir komponentais bei nukreipti sankcijas į politinį, ekonominį elitą, kad būtų pakirsta jo parama režimui.
Priimdamas šią rezoliuciją Europos Parlamentas ragina ES ir jos valstybes nares stiprinti ir centralizuoti sankcijų įgyvendinimo priežiūrą ES lygmeniu ir sukurti sankcijų vengimo prevencijos ir stebėsenos mechanizmą, kad būtų apribotos rusijos galimybės išvengti, kitaip tariant, apeiti sankcijas. Taip pat raginame ES valstybių narių valdžios institucijas glaudžiau bendradarbiauti tiriant sankcijų pažeidimus ir jų vengimą bei parodyti tokių pažeidimų pasekmes kaip prevenciją kitiems pažeidimas.