2024 01 11 Raktažodžiai: Europos Parlamente
ep pletra
Pranešimą rengia du komitetai: Užsienio reikalų, nuo kurio aš esu pagrindinis pranešėjas, ir Konstitucinių reikalų komitetas. Nors šis darbo būdas pateikė iššūkių, ypač, kai derybose dalyvauja dvigubai daugiau narių ir procesas trunka ilgiau, visgi, pagrindinis iššūkis buvo sutarti dėl bendros pozicijos kaip turėtų vykti du vienodai svarbūs procesai: narystės derybos su ES valstybėmis kandidatėmis ir vidinės ES reformos rengiantis naujų narių priėmimui. Džiaugiuosi, kad pavyko užkirsti kelią siūlymams, jog pirma turime parengti ES, o tik tada priimti naujas nares. Sutarėme, kad abu procesai turi vykti paraleliai.
Balsavimas komitetų lygmenyje numatomas sausio pabaigoje, o vasarį - Europos Parlamento plenarinėje sesijoje Strasbūre.