2024 01 23 Raktažodžiai: Europos Parlamente
pletra
Pastaruosius mėnesius intensyviai dirbau prie pranešimo „ES integracijos stiprinimas atsižvelgiant į būsimą plėtrą“, kuris šiandien priimtas absoliučia dauguma Užsienio reiklų ir Konstitucinių reikalų komitetų lygyje .
Pagrindinė šio pranešimo žinutė: ES turi rengtis naujų narių priėmimui neatidėliotinai įgyvendindama vidines reformas. Šis procesas turi vykti paraleliai derybų procesui dėl šalių kandidačių, tarp kurių Ukraina, Moldova ir Vakarų Balkanų šalys, narystės ES.
Turime išnaudoti momentą, kurį sukūrė Ukraina ir jos žmonės, išreikšdami norą tapti ES nariais ir taip suteikdami naują pagreitį ES plėtrai. Pranešime taip pat išreiškėme viltį, kad naujos narės galėtų prisijungti prie ES iki šio dešimtmečio pabaigos. Turime išlikti ambicingi ir susitelkę, nes tolimesnė ES plėtra suteikia istorinę galimybę sukurti vieningą, saugią ir taikią Europą.