Darbotvarkė

2023 m. kovo 27 d. - balandžio 2 d.d.

EP Saugumo ir gynybos pakomitečio posėdžiai

EP Žmogaus teisių pakomitečio posėdžiai

EP Vystymosi komiteto posėdžiai              

EP Užsienio reikalų komiteto posėdis

Mini sesija

Renew Europe politinės grupės posėdžiai

Liberalų sąjūdžio valdybos posėdis

Vizitas į Somalį

Diskusijos ir susitikimai, interviu žiniasklaidai