Darbotvarkė

2021 m. liepos 4 -liepos 8 d.d.

Europos Parlamento plenarinė sesija

Renew Europe politinės grupės posėdžiai

Tautiškos giesmės giedojimas prie Lietuvos ąžuolo Strasbūre

Gyvūnų gerovės intergrupės posėdis

EP deleacijos ryšiams su Baltarusija posėdis

Diskusijos ir susitikimai, interviu žiniasklaidai