Darbotvarkė

2021 m. rugsėjo 27 d. - spalio 1 d.

EP Saugumo ir gynybos pakomitečio posėdis

EP Žmogaus teisių pakomitečio posėdis

EP Užsienio reikalų komiteto posėdis

EP Transporto ir turizmo komiteto posėdis

Renew Europe politinės grupės posėdžiai

Gyvūnų gerovės intergrupės naminių gyvūnų grupės diskusija

Diskusijos ir dvišaliai susitikimai, interviu žiniasklaidai

Vizitas Raseiniuose