Darbotvarkė

2021 m. rugsėjo 26 d. -rugsėjo 30 d.d.

Renew Europe frakcijos išvažiuojamasis posėdis Varšuvoje

EP Užsienio reikalų komiteto posėdis

LRLS Valdybos posėdis

Specialiojo EP komiteto užsienio šalių kišimosi į visus demokratinius procesus Europos Sąjungoje klausimais posėdis

Ataskaitos apie ES šunų ir kačių populiacijos valdymo gaires pristatymo renginys

Diskusijos ir susitikimai, interviu žiniasklaidai