Neteisėta prekyba tigrais Lietuvoje ir Europoje

2020 02 05 Raktažodžiai: Gyvūnų gerovė
nick karvounis KNNQqX9rqY unsplash Nick Karvounis

Kreipiausi į Europos Komisiją dėl neteisėtos prekybos tigrais Lietuvoje ir Europoje, užduodamas šį klausimą:

2018 m. Čekijoje buvo suimti veisėjai, užsiimantys komercine prekyba tigrais ir tigrų dalimis; vėliau Čekija sustabdė visą tigrų eksportą į ES nepriklausančias šalis. Ne vienai valstybei narei tenka spręsti problemą dėl didelio nelaisvėje laikomų tigrų skaičiaus ir veiklos, kurią vykdant susikerta teisėta ir neteisėta prekyba. Lietuvos žiniasklaida neseniai pranešė apie zoologijos sodo savininką, kuris, kaip liudija slapta filmuota medžiaga, tvirtina, kad gali vežti didžiąsias kates per Latviją, Belgiją, Ispaniją, Čekiją ar Lenkiją ir pristatyti jas į Jungtinę Karalystę, Rumuniją bei Aziją. Jis pasakoja, kaip klastoja oficialius dokumentus, pvz., įrašo ankstesnę jauniklių gimimo datą, kad galėtų greičiau juos parduoti, arba pumą užregistruoja kaip Bengalijos katę, nes Italijoje laikyti pumas yra neteisėta, ir kaip jis neteisėtai gabena laukinius gyvūnus iš Afrikos į Europą per Ispaniją.

Ar Komisija yra informuota apie visoje Europoje vykstančią neteisėtą prekybą tigrais? Ar Komisija žino, kad neturint bendro supratimo apie tigrų skaičių valstybėse narėse, vykdant neteistą prekybos veiklą galima nesunkiai prisidengti teisėta prekyba? Atsižvelgiant į tai, kad įvairiose valstybėse narėse nelaisvėje laikoma daug tigrų ir vykdoma neteisėta prekybos veikla, ar Komisija numato paskelbti ES gaires, pagal kurias būtų ribojama komercinė prekyba šiais gyvūnais?

Dalinuosi vasario 4 d. gautu atsakymu:

Komisija sutinka, kad tigrams reikalinga griežta apsauga, įskaitant ir apsaugą nuo jų išnaudojimo vykdant neteisėtą prekybą. Todėl Komisija atidžiai sekė paskutinius neteisėtos prekybos tigrais ir tigrų produktais atvejus Čekijos Respublikoje ir kitose ES valstybėse narėse, ir padėjo vykdymo užtikrinimo institucijoms keistis atitinkama informacija per Komisijos prekybos laukiniais augalais ir gyvūnais vykdymo užtikrinimo ekspertų grupę.

Tigrai yra įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priedą, todėl visi šios rūšies gyvi gyvūnai, naudojami bet kokiai komercinei paskirčiai, turi būti individualiai pažymėti. Tai taip pat taikoma nelaisvėje išveistiems gyvūnams. Nors centrinio ES laikomų tigrų registro nėra, valstybių narių Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) valdžios institucijos turi reikiamų priemonių, kad galėtų gauti informaciją apie teisėtai jų teritorijoje laikomus gyvus tigrus. Atitinkamai, valstybės narės gali puikiai kontroliuoti tigrų laikymą ir veisimą. Paskutiniai atvejai Čekijos Respublikoje ir kitur patvirtino ES valstybių narių įsipareigojimą kovoti su neteisėta prekyba tigrais ir patraukti pažeidėjus baudžiamojon atsakomybėn.

Komisija suaktyvino savo bendradarbiavimą su valstybių narių vykdymo užtikrinimo institucijomis, kurios yra atsakingos už CITES taikymą ES, ir paprašė dėti ypač dideles pastangas siekiant užtikrinti, kad tokie atvejai, kaip Čekijos Respublikoje, nepasikartotų kitose valstybėse narėse. Komisija toliau stebės padėtį kartu su ES valstybių narių CITES valdžios institucijomis ir atėjus laikui įvertins, ar reikalingos papildomos ES lygmens priemonės.