Vakarai privalo padėti Ukrainai laimėti // Mano komentaras

2022 03 07 Raktažodžiai: Ukraine

Vakarai nuo putino smogikų pradėto šlykštaus karo pirmųjų dienų padarė daug, bet reikia dar daugiau. Taigi – ne žodžiais, o darbais.

Pabėgėliai. Prieš porą dienų lankiausi trijuose Lenkijos pasienio kontrolės punktuose greta sienos su Ukraina. Mačiau tūkstančius ukrainiečių moterų ir vaikų, pensinio amžiaus vyrų. Mačiau didžiulį nuovargį, nežinią dėl ateities.

Bendravau su ukrainiečiais, palikusiais savo namus ar jų netekusiais. Jų širdys sudaužytos, net jei akyse nebėra ašarų. Vis dėlto ukrainiečių tvirtumas, jų tikėjimas lieka pavyzdžiu mums visiems.

Pasienyje dirbantys lenkų pareigūnai sakė, kad pabėgėliai labai nenoriai vyksta į tolimesnes Lenkijos vietoves – prašo apgyvendinti kuo arčiau Ukrainos, nes tiki, kad artimu metu turės galimybę grįžti namo.

Lankiausi netoli pasienio esančioje Lenkijos Chełmo traukinių stotyje, į kurią kasdien atvyksta sausakimši traukiniai. Juose pirmomis karo dienomis dominavo pabėgėliai iš vakarų Ukrainos, dabar čia jau keliauja ukrainiečiai iš karo ugnies deginamų teritorijų.

Skaičiuojama, kad kasdien į Lenkiją atvyksta bemaž 100 tūkst. ukrainiečių. Geriausi žodžiai Lenkijos pasirengimui juos priimti, suteikiant pirmąjį kąsnį duonos ir galimybę pailsėti prieš tolimesnę kelionę.

Europai susiduriant su beprecedenčiu pabėgėlių srautu nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, akivaizdu, kad milijonų ukrainiečių likimas priklausys nuo visos ES, Vakarų pasaulio pastangų ir geranoriškumo. Misiją padėti laikau šventa europiečių bei mūsų demokratinės bendruomenės pareiga. 

Pagalba naikintuvais ir kita karinė technika. Kaip sustiprinti Ukrainos gynybos potencialą, padedant atremti putino siųstus žudikus, vaikų darželių, ligoninių, daugiabučių sprogdintojus? Matome, kad gavę stiprų ukrainiečių atkirtį teroristai papildomai imasi branduolinio šantažo.

Vakarai negali trypčioti vietoje ar atidėti sprendimų neapibrėžtai ateičiai, todėl sveikinu JAV valstybės sekretoriaus Antony Blinkeno pasiųstą žinią apie tai, kad aktyviai tariamasi su Lenkija dėl naikintuvų Ukrainai perdavimo.

Mano įsitikinimu, galimi ypač greiti sprendimai bent jau dėl NATO šalyse (ne vien Lenkijoje) esamų dar po geležine uždanga gamintų naikintuvų. Šie karo lėktuvai turėtų per trumpiausią laiką būti Ukrainoje, ir – ne mažiau svarbu – juos be papildomo pasirengimo galėtų pilotuoti Ukrainos kariai. Žinau, kad naikintuvų perdavimui yra tam tikrų techninių kliūčių, bet politinis sprendimas turės paimti viršų.

Vakarų parama Ukrainai karine ginkluote ir šiuolaikinėmis technologijomis turi augti nepaliaujamai. ES reikia spartinti ir didinti ginkluotės, tinkamos Ukrainos gynybai, finansavimo apimtis.

Humanitarinių koridorių užtikrinimas. Smogikų provokacijos ir apšaudymai, nepaisant jų pareiškimų viešumoje, nesiliaus. Jungtinėms Tautoms neatliekant ar negalint atlikti savo funkcijų, ES turėtų imtis lyderystės ieškant galimybių užtikrinti saugius humanitarinius koridorius Ukrainos teritorijoje.

Mano nuomone, ES galėtų skubiai svarstyti specialių savo turimų policijos dalinių dislokavimą Ukrainoje, siekiant padėti ukrainiečiams ištrūkti iš sunaikintų miestų ir gyvenviečių. Taip būtų sukurtas pasitikėjimas dėl susitarimų laikymosi ir saugesnės civilių evakuacijos.

Lietuvos saugumo stiprinimas. Vilniuje besilankiusio JAV valstybės sekretoriaus A. Blinkeno patvirtinimas, kad JAV artimiausiomis dienomis padidins amerikiečių karių skaičių Lietuvoje kone dvigubai (iki beveik 1000) yra puiki žinia. JAV batalionas mūsų šalyje bus sustiprintas artimojo nuotolio priešlėktuvinės gynybos, o taip pat ir savaeigėmis artilerijos sistemomis.

Praktiškai neabejoju, kad teigiamas sprendimas dėl nuolatinio JAV karinių dalinių dislokavimo Lietuvoje jau yra priimtas. Tai reiškia daugiau ramybės ir saugumo mums.

Kelias laimėti agresoriaus pradėtą karą yra vienas: Vakarų veiksmai privalo remtis principu, kad laimėsime tiktai visi kartu surėmę pečius, vieningi kaip niekad anksčiau. Slava Ukraini! Laimėsime.