2023 08 28 Raktažodžiai: Iniciatyvos, Lietuvoje
lr am
Praeitą savaitę inicijavau susitikimą su LR Aplinkos ministerijos viceministre Raminta Radavičiene bei šios ministerijos atstovais ir LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ugdymo programų skyriaus projekto vadovu Simonu Šabanovu dėl aplinkosaugos projekto programos, skirtos panaudoto kepimo aliejui surinkti, įdiegimo Lietuvos švietimo įstaigose.
Pirmiausiai pristatėme iniciatyvą „Panaudoto aliejaus kelias“, skirtą jaunimo ir vietos bendruomenių tvarios gyvensenos įgūdžiams skatinti ir prisidėti prie klimato kaitos mažinimo.
Šios iniciatyvos metu Lietuvos savivaldybių švietimo įstaigos buvo kviečiamos 3 mėnesius į specialias projekto partnerių pastatytas talpas rinkti panaudotą kepimo aliejų, kuris buvo perdirbtas į biokurą.
Projekto nauda :
❇️Formuojami jaunimo ir vietos bendruomenių tvarios gyvensenos įgūdžiai.
❇️Plėtojamas mokyklų, vietos bendruomenių ir savivaldybių bendradarbiavimas.
❇️Prisidedama prie atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.
❇️Mažinama panaudoto aliejaus žala gamtai ir aplinkai.
2021 - 2023 m. Projekte dalyvavo apie 3 tūkst. mokinių iš 28 Joniškio bei Trakų raj., Elektrėnų ir Vilniaus švietimo įstaigų. Šios iniciatyvos dėka per pastaruosius dvejus metus nei į gamtą, nei į vamzdynus nepateko beveik 4,4 tonos ypač sunkiai pašalinamų atliekų. Iš panaudoto aliejaus pagaminti biodegalai į aplinką išskiria 87 proc. mažiau anglies dvideginio, iš viso tai leido į aplinką neišskirti 4780 kg anglies dvideginio.
Lietuvos perėjimo prie žiedinės ekonomikos iki 2035 m. veiksmų plane nurodoma, kad su tinkamu atliekų paruošimu perdirbti glaudžiai besisiejanti problema – šalyje pilnai neišnaudotos rūšiuojamojo surinkimo galimybės. 2020 metų duomenimis, didžiąją dalį (54,5 proc.) surinktų komunalinių atliekų Lietuvoje vis dar sudarė mišrios atliekos.
Kaip dažniausia priežastis, kodėl Lietuvos gyventojai vis dar vangiai rūšiuoja, nurodoma švietimo, rūšiavimo įgūdžių ir atidavimo prieinamumo stoka, todėl paraginau abi ministerijas, atsižvelgiant į būtinybę visuomenėje skatinti tvarumo idėjas ir aplinkos apsaugą, taip pat įvertinant gerąsias projekto „Panaudoto aliejaus kelias“ praktikas, nacionaliniu mastu inicijuoti aplinkosaugos projekto programą, skirtą panaudoto kepimo aliejaus surinkimui Lietuvos švietimo įstaigose ir atidavimui perdirbti, bendradarbiaujant su kitomis įstaigomis ir partneriais.
Laukiu iš šių dviejų ministerijų sprendimų, nes laikas skatina veikti.
Tikiuosi, kad Aplinkos ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, atsižvelgdamos į Europos žaliojo kurso tikslą iki 2030 metų sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją iki 55%, palaikys šią vieną iš galimybių, prisidedant prie bendrų Europos tikslų.