2023 08 30 Raktažodžiai: Europos Parlamente
nepalaiko
Šią savaitę Europos Parlamento Užsienio reikalų komitete balsavome dėl 2024 metų ES biudžeto, skiriamo ES užsienio politikos įgyvendinimui. Atsižvelgiant į rusijos pradėtą karą Ukrainoje ir kitus neramumus mūsų kaimynystėje tiesiogiai įtakojančius mūsų saugumą, mano pagrindinis tikslas buvo užtikrinti, kad nebūtų mažinamas finansavimas ES Rytų partnerystei, ypatingai, kai siekiama pradėti ES narystės derybas su Ukraina ir Moldova. Taip pat siekiau išlaikyti finansavimą tarptautiniam bendradarbiavimui dėl branduolinio saugumo užtikrinimo. Savo poziciją argumentavau ne tik Baltarusijos atominės elektrinės Astrave, kuri neatitinka tarptautinių branduolinės saugos standartų, bet ir rusijos keliamų pavojų Zaporyžės atominei elektrinei Ukrainoje ,pavyzdžiais. Džiaugiuosi, kad Lietuvai aktualūs klausimai sulaukė kolegų europarlamentarų supratimo ir palaikymo.
Balsavimo metu, taip pat, išreiškėme būtinybę toliau stiprinti demokratiją, vienas iš būdų yra užtikrinti trečiose šalyse vykstančių rinkimų skaidrumą palaikant vietinius ir siunčiant tarptautinius rinkimų stebėtojus. Pabrėžėme paramos svarbą nevyriausybinėms organizacijos dirbančioms su pažeidžiamomis grupėmis ir lygių galimybių tema. ES turi ir toliau teikti humanitarinę paramą nukentėjusiems nuo konfliktų ir gamtos katastrofų, kurios palieka žmones ne tik be namų, bet ir duonos kąsnio. Galiausiai, svarbu stiprinti ES diplomatijos pajėgumus kovoti su propaganda ir dezinformacija, kuria siekiama sumenkinti ES įvaizdį ir paramą trečiosiose šalyse vykstančioms reformoms ir vystymosi projektams.
Įdomumo dėlei, šiems metams ES užsienio politikai ir paramai trečiosioms šalims buvo skirta daugiau kaip 17 mlrd. eurų, o ateinantiems - Europos Komisija pasiūlė 15,8 mlrd. eurų.