2023 09 12 Raktažodžiai: Europos Parlamente
vanduo
Švarus vanduo yra būtinas sveikoms ekosistemoms ir žmonėms, įskaitant geriamąjį vandenį, maudymąsi ir žemės ūkį. Tačiau gėlo vandens telkiniai gali būti užteršti įvairiais cheminiais teršalais. Šie teršalai patenka iš įvairių šaltinių, įskaitant pramonę, žemės ūkį, transportą, kasybą ir atliekų šalinimą, taip pat iš žmonių namų. Tai kelia grėsmę ne tik gamtai, bet ir žmonių sveikatai. Nors tam tikrų cheminių medžiagų keliama rizika jau seniai pripažinta, vis dar atsiranda naujų, todėl ES vandens teisės aktuose reikalaujama reguliariai peržiūrėti paviršinio ir požeminio vandens teršalų, kuriuos reikia stebėti ir kontroliuoti, sąrašus. Ypatingai, atsižvelgiant į naujus mokslinius tyrimus ir atsirandančias naujas chemines medžiagas
Anot Nacionalinės visuomenės sveikatos centro, 2022 metų tyrimų rezultatai rodo, kad maždaug trečdalio Lietuvos šulinių vandenyje cheminių teršalų, tiksliau nitritų ir nitratų, koncentracija viršija normas, todėl toks vanduo nėra saugus vartoti.
Europos Parlamento nariai šiandien balsavimu priėmė derybinę poziciją dėl požeminio ir paviršinio vandens taršos mažinimo ir ES vandens kokybės standartų gerinimo, pasiūlydami į sąrašus įtraukti mikroplastiką, antimikrobinėms medžiagoms atsparius mikroorganizmus, numatyti griežtesnius tam tikrų pesticidų (įskaitant glifosatą ir atraziną) bei vaistų standartus. Taip pat pasiūlė įpareigoti gamintojus, parduodančius produktus, kurių sudėtyje yra taršių cheminių medžiagų, padėti finansuoti šias stebėsenos išlaidas, nes šiuo metu tai finansuoja tik valstybės narės.
Priimdamas šį pranešimą Parlamentas reaguoja į piliečių lūkesčius - apsaugoti ir atkurti ekosistemas bei sumažinti taršą - išsakytus Konferencijos dėl Europos ateities išvadose. Europos Parlamento nariai yra pasirengę pradėti derybas dėl galutinės teisės akto formos, kai tik Taryba susitars dėl savo pozicijos.