Tarptautinis renginys „ES integracijos stiprinimas atsižvelgiant į būsimą plėtrą“

2023 12 18 Raktažodžiai: Lietuvoje
renginys seime
Penktadienį Seime vyko mano kartu su LR Seimo Ateities komitetu ir mano politine grupe Europos Parlamente Renew Europe „Atnaujinkime Europą“ organizuotas tarptautinis renginys „ES integracijos stiprinimas atsižvelgiant į būsimą plėtrą“. Esu labai dėkingas išskirtiniams pranešėjams ir moderatoriams, kurie atvyko iš Briuselio, Danijos, Graikijos, Moldovos ir Ukrainos ir pasidalino savo siūlymais dėl ES ateities.
Šiandieninė geopolitinė situacija reikalauja gerai parengtų sprendimų garantuojant Europos Sąjungos tęstinumą ir plėtrą, randant sprendimus dėl vidinių ES reformų. Tai, kad šių sprendimų paieška nėra lengva, parodė ir penktadienio diskusijos. Džiaugiamės, kad praeitą savaitę Vengrijos vadovui V. Orbanui išėjus iš ES Vadovų Tarybos susitikimo Ukraina gavo žalią šviesą pradėti stojimo derybas su ES, tačiau esame pasipiktinę, kad V. Orbanas blokavo 50 mlrd. eurų vertės paramą Ukrainai. Europos Parlamento siūlymas - tam tikrus ES vadovų lygio sprendimus priimti kvalifikuotos, o ne absoliučios daugumos, sutarimu. Visgi, kaip taikliai pastebėjo renginyje dalyvavusi mano kolegė, europarlamentarė iš Danijos Karen Melchior: šalys narės imasi tokių ES reformų atidėliojant, kai nebeturi kitos išeities.
Negalime leisti vilkinti ES tęstinumui ir plėtrai būtinus sprendimus ir reformas. Šiuo metu Europos Parlamente rengiu pranešimą tokia pat tema kaip ir įvykęs renginys „ES integracijos stiprinimas atsižvelgiant į būsimą plėtrą“. Mano pagrindinis tikslas - užtikrinti, kad ES vidinės reformos ir pasirengimas naujų narių priėmimui vyktų paraleliai. Kitaip tariant, ne tik šalys kandidatės turi atlikti namų darbus rengiantis ES narystei, bet ir ES bei valstybės narės turi atlikti joms priklausančius namų darbus.
Kviečiu plačiau pasidomėti aptartomis temomis peržiūrint diskusijų įrašą. Taip pat, renginio programa prieinama šia nuoroda: https://www.facebook.com/events/1065593327789136?ref=newsfeed