Tarpinstitucinės derybos dėl ES inicijuotos Ukrainos atkūrimo

2024 01 16 Raktažodžiai: Europos Parlamente, Ukraine
A
Šiandien tęsiame tarpinstitucines derybas dėl ES inicijuotos Ukrainos atkūrimo, atstatymo ir modernizavimo paramos priemonės, pagal kurią per ateinančius penkerius metus planuojama Ukrainai skirti 50 mlrd. eurų paramą.
Derybose dalyvauja Europos Parlamento, Europos Komisijos ir ES Tarybos atstovai. Aš esu vienas iš kelių EP Užsienio reikalų komitetą atstovaujančių derybininkų. Trumpai apžvelgiant pasiūlymus pirminiam Komisijos pasiūlytam tekstui, tenka pripažinti ir pasidžiaugti, kad Europos Parlamentas yra kruopščiausiai savo darbus atlikusi institucija. Dar rudenį suformulavome EP poziciją, kai, pavyzdžiui, ES Taryba dar iki šiol neturi galutinės pozicijos ir derybose dalyvauja su ribotu mandatu. Ši situacija susidarė dėl Viktoro Orbano, Vengrijos premjero, veto ES Vadovų Taryboje, kuriuo užblokavo paramą Ukrainai. Vasario mėnesį vyksiančio susitikimo metu ES šalių vadovai turės rasti sprendimus V. Orbano šantažui, kuriuo, jis siūlo 50 mlrd. eurų ES paramą Ukrainai tolygiomis dalimis paskirstyti penkerių metų laikotarpiui ir kasmet šias lėšas tvirtinti ES Vadovų Tarybos sprendimu, kas suteiks naujų progų veto ir šantažui. Taip pat, V. Orbanas siekia atblokuoti ir gauti likusią 18 mlrd. eurų ES finansinę paramą, kuri šiuo metu neskiriama dėl teisės viršenybės pažeidimų šalyje. Be jokios abejonės, susiklosčiusi situacija apsunkina derybas dėl priemonės Ukrainai.
Tarp prioritetų, kuriuos siekiu apginti ir įtvirtinti Ukrainos atkūrimo, atstatymo ir modernizavimo paramos priemonėje yra užtikrinti, kad visos Ukrainos valdžios šakos, ypatingai Aukščiausioji Rada ir vietos savivalda, taip pat pilietinė visuomenė būtų įtrauktos į „Ukrainos plano“, pagal kurį bus paskirstoma ES parama, parengimą, taip pat jo įgyvendinimo priežiūrą. Svarbu užtikrinti skaidrumą, išvengti korupcijos atvejų, todėl siekiu, kad informacija apie kuo daugiau asmenų ir organizacijų, kurie įgyvendins ES finansuojamus projektus, būtų viešai prieinama. Komisija siūlė, kad tokia informacija būtų skelbiama apie projektus didesnius nei 500 000 eurų, kai tuo tarpu man pavyko pasiekti EP poziciją dėl 100 000 eurų.
Kadangi tai tik antra derybų diena, jos tęsis iki vasario pradžios, daugiau apie prioritetines sritis ir derybų rezultatus pasidalinsiu artimiausiu laiku.